Kent, Çevre ve Toplum için Tekel Dayanışması’ndan Cevizli Tekel arazisini korumak üzere eylem çağrısı

TMMOB  Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Dragos Doğayı Koruma Derneği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kartal Temsilciliği, DİSK GENEL-İŞ Sendikası ve Halkevleri’ nin katılımıyla oluşan, Emek Partisi Kartal İlçe Örgütü, ÖDP, CHP ve TKP’nin destek verdiği, Kartal Bölgesi’nde bir araya gelmiş Kent, Çevre ve Toplum için TEKEL DAYANIŞMASI, toplumsal duyarlılığı olan herkesi, çağdaş, aydın, demokrat bir yurttaş olmak bilinci ile, yaşam alanlarına, tarihine, çevresine ve kültürüne sahip çıkmak üzere 12 Haziran Cumartesi günü Cevizli Tekel Kampus Ana Giriş kapısında yapılacak basın açıklamasına davet ediyor.

Kent, Çevre ve Toplum için Tekel Dayanışması’nın çağrısı ise şu şekilde:

DUYARLI KAMUOYUNA

Özelleştirilen ve ardından da ortak ve yandaş kurumlara 49 yıllığına nerdeyse bedelsiz olarak tahsis edilmek suretiyle yağmaya açılan kamu varlıklarından birisi de Cevizli Tekel alanıdır. Kamuoyunda da zaman zaman yer aldığı gibi, bölge doğal sit alanıdır ve içinde kazı çalışma-ları yarım kalmış bir arkeolojik  alan vardır.

Tüm bunlara rağmen bu alan, Bilim Sanat Vakfı’na ait Şehir Üniversitesi’ne  49 yıllığına tahsis edilmiştir. Alanla ilgili 1/5000 ölçekli planlar İBB meclisinden geçmiş, 5 nolu KVTVKK gün-deminde onaylanmayı beklemektedir.

Yerel Belediyelerin ve bölgedeki tüm demokratik kitle örgütlerinin karşı çıkmalarına rağmen

yapılan plan değişikliklerinin kurulda da onaylanması için yoğun baskılar yapılmaktadır.

Bizler, bölgenin demokratik kitle örgütleri olarak, bu alanın arkeolojik ve doğal park alanı olarak düzenlenip, halkın kullanımına açılması talebimizi defalarca dile getirdik. Bu düşün-ceden yola çıkarak bölgede oluşturduğumuz

Kent, Çevre ve Toplum için

TEKEL DAYANIŞMASI

olarak yapacağımız şenlikli basın açıklamasına katılmanız, sesimize ses, gücümüze güç katacaktır.

Tarih:  12 Haziran 2010 Cumartesi

Yer  :   Cevizli Tekel Kampus Ana Giriş kapısı

Saat:  11.00-12.00

politeknik.org.tr