Kadın mühendislerden AÖF’nin cinsiyetçi sorusuna cevap: ‘F) Hiçbiri!”
Spread the love

HKMO’lu kadınlar ve TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı ”kadının evde yaptığı işlerle uyumlu yada evdeki sorumluluklarını aksatmayacak meslekler” sorusuna tepki gösterdi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi Kadın Komisyonu ve TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi( AÖF) Sınavı Çalışma Kitabı’nda sorulan “Kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?” sorusuna tepki gösterdi.

F) Hiçbiri!

Harita mühendisi kadınlar konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, mühendislik mesleğinin erkek egemen bir meslekmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını ve kadınlar tarafından icra edilemeyeceği olgusunun gün geçtikçe daha sesli bir şekilde ifade edildiğini belirtti. AÖF’nin sorusuna ‘F) Hiçbiri!’ diyerek karşı çıkan harita mühendisi kadınlar, “Vardık, varız, var olacağız!” dedi. HKMO’lu kadınlar, Açık Öğretim Fakültesi’nin hazırladığı sorunun kaldırılması ve soruyu soran öğretim görevlileri hakkında idari soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu’ndan AÖF Dekanlığı’na açık mektup

TMMOB Kadın Çalışma Grubu da cinsiyetçi soruyla ilgili Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı’na yönelik açık bir mektup yayımladı. Bir eğitim kurumunun, eşitsizliği pekiştirecek ve meşrulaştıracak bir tavır sergilemesini kabul etmeyen TMMOB’lu kadınlar yayımladıkları mektupta “Biz kadınlar mühendis de oluruz, doktor da, kamyon şoförü de marangoz da… Bu meslekleri yapmamıza engel olan, kadın olmamız değil, söz konusu sınav sorusunda ve sorunun altındaki açıklamada da görüldüğü üzere, cinsiyetçi algı ve pratiklerdir.” dedi.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu mektubunu, “Kadınlar hayatın her alanında vardır ve var olmaya da devam edecektir. Mühendislik mesleğini seçen biz kadınlar da, bizi ev içi köleliğe mahkûm etmeye çalışan zihniyete inat, şantiyelerde, maden ocaklarında, fabrikalarda, sanayi bölgelerinde var olmaya devam edeceğiz. Cinsiyet eşitsizliğini doğallaştıran ve yaygınlaştıran politikalar yerine, cinsiyet eşitliğini temel alan politikaların geliştirilmesi hükümetlerin sorumluluğudur. Bir devlet kurumu olarak üniversiteler de bu sorumluluğun başat taşıyıcılarıdır. Anadolu Üniversitesi’ne ve benzeri uygulamalar gerçekleştiren diğer tüm devlet kurumlarına bu sorumluluklarını hatırlatmayı bir görev addediyoruz. Meselenin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” sözleriyle tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nden ‘açıklama’: 400 bin farklı alıştırma sorusundan biri

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tepkiler üzerine, skandal sorunun 400 bin alıştırma sorusundan biri olduğunu, Açıköğretim Sistemi sınavlarında kullanılmadığını açıklamakla yetindi.

HKMO’lu kadınların yapmış olduğu açıklamanın tamamı şöyle:

Anadolu Üniversitesine Cevabımızdır!!!
F: Hiçbiri !

Çalışma hayatının neredeyse yarısını oluşturan biz kadınlar, tüm çalışanların yaşadığı ortak sorunların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan, sadece kadın olmamızdan ötürü daha başkaca birçok sorunla karşılaşmaktayız. Tanımında herhangi bir cinsiyetçi yaklaşım olmasa da erkek egemen bir meslekmiş gibi gösterilen Mühendislik mesleğinin, biz kadınlar tarafından icra edilemeyeceği olgusu gün geçtikçe daha sesli bir şekilde dillendirilmektedir. Bu durum, biz kadınlar üzerinden yürütülen merkezi siyasetle de birebir örtüşmektedir. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yasalarla ve geleneksel yapılara dayandırılan bakış açısıyla biz kadınlar ezilmekte, baskı altına almakta, iş hayatından çok eve hapsedilmektedir.

Tüm bunlar yaşanırken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sınavı Çalışma Kitabında toplumda infial uyandıran, gerçekliğine inanmak istemediğimiz, akla, bilime ve çağdaş dünyaya tepki niteliğinde bir soru karşımıza çıktı. Kendisi ve cevabı skandal olan soru, kitapçığında aşağıdaki gibi yer aldığı iddia edilmekte:
“Aşağıdakilerden hangisi, kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?”
Hemşirelik
Hasta bakıcılık
Ev temizliği
Mühendislik
Öğretmenlik


Sorunun çözümünde de en az soru kadar skandal ifadelere yer verildi:
“Kadın, toplumda çoğunlukla ev ile ilişkilendirilir; evin, çocukların idaresi ve ev işlerini (yemek ve temizlik vb.) kadın tarafından üstlenilir. Mühendislik, kadının bu işlerini aksatmasına yol açacak bir meslek dalıdır. Toplumda bakım ve çocuk yetiştirme gibi kadınla ilişkilendirilen yükümlülükleri özünde taşıyan diğer meslekler, kadına yakıştırılan basmakalıp meslekler arasında yer alır. Doğru cevap D’ dir.”


Anadolu Üniversitesine bizim cevabımız: “F=Hiçbiri”

Mühendislik, modern ve çağdaş toplumun inşası, yaşatılması ve devamlılığının sürdürülmesi ile ilgili her şeyin temelinde yer alan meslek dalıdır. Bünyesinde Mühendislik Fakültesi bulunduran Anadolu Üniversitesi’nin Kurp Hesabını erkeklere ayrı, biz kadınlara ayrı anlattığına inanmıyoruz. Öğretim Görevlileri arasında; Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde, toplulaştırma projelerinde, İmar uygulamalarında erkeklerin biz kadınlardan farklı metod izlediği düşünenler var ise çağdaş ve ilerici toplumun gereğini yaparak derhal cübbesini çıkarmalıdır.
Mühendislik, cinsiyet ayrımı gözetmeden toplum gelişimi için çalışan bir meslek dalıdır. Toplumun yarısını dışarıda bırakacak şekilde düşünülmesi imkansızdır. Oluşturulmaya çalışılan bu eşitsizlik, kadın bakış açısının mühendislik faaliyetlerinden uzaklaştırmaya çalışılması toplumsal bir ayıp ve kayıptır.


Vardık, varız, var olacağız!

Biz kadın mühendisler, önümüze çıkarılan her türlü engellere rağmen, mühendisliğin her alanında yer alacağımızın bilinmesini ister, Açık Öğretim Fakültesi sınavında sorulduğu iddia edilen bu sorunun gerçekten sorulmuş ise derhal iptal edilmesi ve soruyu soran öğretim görevlileri hakkında İdari Soruşturma başlatılması gerektiğini belirtiriz.


TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Kadın Komisyonu

politeknik.org.tr


Spread the love