Kaç Bize Gel, Plaza Eylem Platformu, Politeknik: “İşsizlik fonu çalışanlara aittir”

Kaç Bize Gel, Plaza Eylem Platformu ve Politeknik İşsizlik Sigortası Fonu’nun kamu bankalarına aktarılmasına, amacı dışında kullanılarak gasp edilmesine karşı açıklama yaptılar.

Plaza çalışanlarının, mühendislerin, mimarların, beyaz yakalıların dayanışma ve mücadele örgütleri Kaç Bize Gel, Plaza Eylem Platformu ve Politeknik İşsizlik Sigortası Fonu’nun kamu bankalarına aktarılmasına karşı bugün (9 Ekim) yazılı basın açıklaması yaptı. “İşsizlik fonunun bankalara aktarılması emanete hıyanettir” diyen beyaz yakalılar İşsizlik Sigortası Fonu’yle ilgili taleplerini sıraladı:

– İşsizlik fonundan bankalara aktarılan para iade edilsin.
– İşsizlik fonu yönetiminde emek örgütleri vasıtasıyla işçilerin söz sahibi olması gerekmektedir. İşçinin parası işçiye emanet edilsin.
– İşsizlik fonunun denetiminde toplum söz sahibi olmalıdır. İşsizlik fonunun tüm faaliyetleri şeffaflaştırılsın.
– İşsizlik fonunun elde uzun süre tutulmadan işçiye iade edilmesi gerekmektedir. İşsizlik fonundan yararlanma koşulları iyileştirilsin.
– Fon geri ödemesi asgari ücretin altında belirlenmesin ve en az enflasyon oranında artırılsın.
– Fondan yararlanma süreleri kıdeme bağlı olarak uzatılsın.
– Fondan yararlanmak için gereken prim ödeme gün sayısı iş güvencesi sınırı olan 180 güne düşürülsün.
-İşçinin isteyerek işten ayrılması durumunda da fondan yararlanması sağlansın.

Kaç Bize Gel, Plaza Eylem Platformu ve Politeknik yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

Ekonomist Uğur Gürses’in İşsizlik Sigortası Fonu’nun 11 milyar lirasının 3 kamu bankasına hileyle aktarıldığı iddiası cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, “aslında bu kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması anlamında atılmış bir adım” şeklinde savunma yapmıştır.

AKP hükümetleri ve son Erdoğan hükümeti, iktidara geldiklerinden beri İşsizlik Sigortası Fonunu amacı dışında çeşitli şekillerde kullanmaktan çekinmemiştir. Kamu yıllardır hem kendi açıkları için hem de istihdamı teşvik adı altında işverene aktararak paramızı kontrolümüz dışında harcamıştır. İşçi maaşından yapılan zorunlu kesintilerin işçinin kontrolü dışında iktidar tarafından sorumsuzca kullanılması veya bankalara, işverene aktarılması emanete hıyanettir. Adaletsiz vergi sistemiyle devlet işçinin maaşının büyükçe bir kısmına peşinen el koymaktadır. Maaşımızın bir uzantısı olan kıdem tazminatına göz dikilmiştir. Zorunlu BES uygulamasıyla faydasız ve kontrolümüz dışı bir tasarrufa mecbur bırakılıyoruz. Bizzat maaşlarımızdan kesilerek biriktirilen İşsizlik Sigortası Fonu, işçinin modern bir hakkı olmaktan çıkmış, hükümet ve işveren için havadan para anlamında kullanılmaya başlanmıştır. İşsizlik Sigortası bireysel düzeyde geri ödemeden ibaret değildir. Yasanın gerekçesi işçinin olumsuz şartlar ve ücretlerde çalışmaya razı olmasını engellemeyi kapsar. Böylece işçinin pazarlık gücü artar, işçi korunur ve toplumsal denge sağlanır. Yılda sadece yüzde 10’u işçilere geri ödenen fonun bu işlevleri köreltilmek istenmektedir. Fonda biriken paranın çelişkili biçimde işsizlikteki devasa artışa paralel olması fonun kötü niyetle kötü yönetildiğini göstermektedir.

İşsizlik Sigortası yönetiminin iyileştirmesi gerekirken fonun amacı dışında kullanılması hiçbir şekilde kabul edilemez ve bu hıyanet toplumsal risk yaratır. Aşağıdakiler, beyaz yakalıların, ofis çalışanlarının, mühendislerin, profesyonellerin, STK ve emek-meslek örgütü çalışanlarının, freelance çalışanların ve “diplomalı işsizlerin” hakkı olan, bilinçli bir şekilde talep ettikleri ve geliştirmeye gayret ettikleri olgulardır.

– İşsizlik fonu çalışanlara aittir.
– İşsizlik fonu kamuya “kaynak” değil, belirli koşullarda işçiye geri ödenecek bir borç ve bir tazminattır. İşçinin kamuya emanet edilmiş kazancıdır.
– İşsizlik fonu sigortadır, toplumsal bir güvencedir. Amacı dışında kullanılması güvencenin ortadan kalkmasıdır, tehlikedir.
– İşsizlik fonunun farklı amaçlarla kullanılması güvensizlik yaratır. Fonu emaneten koruyanların emanete hıyanetini ifade eder.
– Yapılan hatanın bir an önce düzeltilmesi gereklidir. İşsizlik fonundan bankalara aktarılan para iade edilsin.
– İşsizlik fonu yönetiminde emek örgütleri vasıtasıyla işçilerin söz sahibi olması gerekmektedir. İşçinin parası işçiye emanet edilsin.
– İşsizlik fonunun denetiminde toplum söz sahibi olmalıdır. İşsizlik fonunun tüm faaliyetleri şeffaflaştırılsın.
– İşsizlik fonunun elde uzun süre tutulmadan işçiye iade edilmesi gerekmektedir. İşsizlik fonundan yararlanma koşulları iyileştirilsin.
– Fon geri ödemesi asgari ücretin altnda belirlenmesin ve en az enflasyon oranında artırılsın.
– Fondan yararlanma süreleri kıdeme bağlı olarak uzatılsın.
– Fondan yararlanmak için gereken prim ödeme gün sayısı iş güvencesi sınırı olan 180 güne düşürülsün.
-İşçinin isteyerek işten ayrılması durumunda da fondan yararlanması sağlansın.

 

politeknik.org.tr