Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Enerji Bakanına Güzellemeler
Spread the love

Jeofizik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri geride bıraktığımız gün (04.08.2010) Enerji Bakanı Taner Yıldız’ı ziyaret etti. Yönetim Kurulu’nun görüşme sonrası yaptığı açıklamada, daha önceki açıklamalarında belirttikleri gibi, devletle ve kurumlarıyla uyumlu bir çalışma dönemi geçirmeyi istediklerini dile getirdikleri ifade ediliyor.

 

Açıklamanın devamında bakana maden kanunundaki çalışmalarından dolayı bir çok kez teşekkür ediliyor. Bu teşekkürlerden biri de Jeofizik, Jeoloji ve Maden meslek dallarının Maden Kanunu komisyon çalışmalarında  yer aldığı için geliyor.

 

 

Oysa bilindiği gibi Maden Kanunu henüz mecliste yasalaşmadan önce Maden Mühendisleri odası kanundaki değişikliklerle ilgili belirttikleri sözlü ve yazılı düzenlemelerin dikkate alınmadığını ifade eden, uyarı niteliğinde bir basın açıklaması yapmıştı.

Bu uyarılara rağmen yasa 10 Haziran 2010 günü mecliste kabul edildi. Maden Mühendisleri Odası Maden Kanunu’nun genel anlamda piyasa koşulları gözetilerek yapıldığını, bir çok eksiklik olduğunu ifade etmişti. Peyzaj Mimarları Odası’da yaptığı açıklamada doğa ve çevre talanına yasal kılıf uydurulduğunu gerekçeleriyle açıklamıştı.

Yasada mühendisler açısından ‘olumlu’ diye nitelendirilebilecek madde üretimin her aşamasında mühendis bulundurma zorunluluğu. Bu aynı zamanda Jeofizik mühendislerine de iş imkanı sağlıyor. Yanlız Jeofizik Mühendisleri odası’nın bu sevincinde gözden kaçırdığı şey mühendislerin ücretini ruhsat sahibinin belirleyecek olması. Yani büyük çoğunluğu işsiz olan jeofizik mühendislerinin yalnızca bir kısmına ucuz işgücü olmak ‘nasip’ oluyor. Ayrıca yasa ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında gerekli yatırımlara ilişkin herhangi bir düzenleme yok iken olası bir kazada sorumluluk ruhsat sahibi değil işletme müdürü ve mühendisler olarak gösteriliyor.

 

politeknik.org.tr

 


Spread the love