TMMOB’ye Bağlı Odalarda ‘Hayır’ Açıklamaları Hızlandı

Referandum tarihi yaklaştıkça TMMOB birimlerinde ‘Anayasa değişikliklerine hayır’açıklamaları hızlandı. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Bursa İKK, Zonguldak İKK ile birlikte Makina Mühendisleri Odası(MMO) ve Kimya Mühendisleri Odası(KMO); 5-6 Ağustos 2010 tarihlerinde, “darbe Anayasasına, AKP Anayasasına hayır” çağrısının yer aldığı basın açıklamaları yaptı.

Zonguldak’da KESK’e bağlı sendikalarla birlikte yapılan açıklamada “Parasız eğitim ve sağlık, güvenceli çalışma ve insanca yaşama hakkının, her kültür ve kimliğin özgürce ifade edilmesinin, bir arada ve barış içinde yaşamanın güvence altına alındığı tüm çalışanların sosyal hak ve kazanımlarının korunduğu ve darbe düzenleri ile gerçekten hesaplaşan bir Anayasa hepimizin özlemi ve dileğidir. Hükümetin hazırladığı ve 12 Eylül‘de referanduma gidecek olan Anayasa değişikliği ne demokratiktir ne de halkın çözüm bekleyen sorunlarına demokratik bir yanıt vermektedir. Referandum sürecinde uzlaşma ve katılımcılık ise tamamen devre dışı bırakılmıştır. Metinde; siyasi partiler yasası, seçim barajları, örgütlenme özgürlüğü, demokrasinin geliştirilmesi gibi yukarıdaki satırlarda da dile getirilen hayati sorunlara yer verilmemiştir. AKP‘nin amacı özgürlükler ve haklar ülkesi yaratmak değil iktidarını daha da güçlendirmek, yargıyı da kontrolü altına alarak baskıcı bir düzen kurmak istemesidir. Bu nedenle yapılan halkoylaması halkın görüşünün sorulması değil tıpkı 12 Eylül Anayasası gibi bir dayatma ve aldatmaca olacaktır. Bu gidişe dur demenin her yurtseverin görevi olduğu gibi emek ve meslek örgütlerinin de görevi olduğunun bilincinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun TMMOB birimlerine gönderdiği referandumda Hayır’ı örgütleme çağrısından sonra TMMOB brimlerinden yapılan açıklamalar benzer vurguları taşıyor.

 

politeknik.org.tr