Jeofizik Mühendisleri Odası: “Siyasal İktidar, Mühendissiz Bir Yaşamı Seçiyor, O Zaman Kapatın Jeofizik Mühendisliği Bölümlerini!”

SİYASAL İKTİDAR, MÜHENDİSSİZ BİR YAŞAMI SEÇİYOR,

O ZAMAN KAPATIN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİ!

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla KPSS‘ye giren adaylardan tercih başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Tercihler 18-25 Kasım 2009 tarihleri arasında internet yoluyla yapılacaktır. ÖSYM‘ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. 2009 yılında kamuya alınacak mühendis, mimar ve şehir plancısı olmak üzere teknik hizmetler sınıfına ayrılan kadro sayısı 650 dir, JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ için ise KPSS 2009/6 atamasında 650 kişiden SADECE 2 kadro ayrılmıştır. Mevcut iktidarın TMMOB‘ye bakışı aşikardır, TMMOB‘nin de ,ötesinde ülkemizdeki tüm teknik elemanlara, mühendislik disiplinlerine bakışı KPSS alımları ile iyice netleşmiştir. İktidar planlı kalkınmayı, karma ekonomiyi, üretimi, refahı değil rantı, kar hırsını, üretimsizligi, neo-liberalizmi ve dolayısıyla mühendissiz bir yaşam modelini seçmiştir.

Jeofizik bilimi ve Jeofizik Mühendisliği disiplini; madencilikten, inşaat sektörüne, yeraltısuyu aramacılığı-işletmeciliğinden petrol aramacılığına, enerji kaynaklarından arkeolojik aramalara kadar hayatın içinde olan tüm alanlarda hizmet üreten bir mühendislik disiplinidir. Ülkemizde toplam 11 üniversitede lisans-yüksek lisans eğitimi verilen Jeofizik Mühendisliği, planlı kalkınma modellerinde, yatırım ve üretim süreçlerinde vazgeçilmez bir bileşendir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, DLH İnşaat Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler ve daha birçok kurumda ve bakanlıkta Jeofizik Mühendisleri yıllarca hizmet üretmiş ve üretmeye devam etmektedir.

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI‘na kayıtlı 4000 üyenin %40‘dan fazlası işsizdir. Ülkemiz diplomalı işsizler ordusuna sahiptir. Deprem ve afet tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkemizde neden böyle bir tasarrufa gidilmektedir, anlamak mümkün değildir. Yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde, şehir ve bölge planlarına esas mikrobölgeleme projelerinde, mühendislik yapılarının zemin ve temel etütlerinde jeofizik mühendisliği disiplini ve JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ olmazsa olmazdır.

Küresel ısınma nedeniyle su kaynakları kurumaktadır, gelecekte de suya olan ihtiyaç artacaktır. Yeraltısuyu kaynaklarının belirlenmesinde, yeraltı su kirliliğinin araştırılmasında JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNE ihtiyaç vardır.

Enerjinin savaş nedeni olduğu, dünya ve ülkemizin enerji kriziyle boğuştugu bir ortam da, sanayinin can damarı olan metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve enerji hammaddelerine ihtiyaç var iken, bunların aranmasında ve bulunmasında olmazsa olmaz JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ neden istihdam edilmemiştir. 5177 sayılı Maden Kanunun‘da arama faaliyet raporu hazırlama hakkı Jeofizik Mühendislerine de tanınmışken neden ilgili kamu kurum kuruluşlarında istihdam edilememektedir. Nerededir Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü !

2009/6 KPSS alımında Jeofizik Mühendislerine sadece; Kağıthane Belediyesi ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü‘nde birer kadro olmak üzere toplam 2 kişilik kontenjan ayrılmıştır. O ZAMAN KAPATIN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNİ! MTA nerededir, DSİ birkaç ay önce aldığı 4 kişi ile mi Jeofizik Mühendisi açığını kapatacaktır, Belediyeler Bankası olan İller Bankası nerededir, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı nerededir.

İller Bankası Genel Müdürlüğü‘nün 18 Bölge Müdürlüğü‘nde toplam 20 adet Jeofizik Mühendisi çalışmaktadır. İmar uygulamalarından, yeraltısuyu etütlerine, jeotermal projelerden altyapı imalatlarına kadar birçok alanda hizmet üreten İller Bankası neden yıllardır Jeofizik Mühendisi istihdam etmemektedir. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü bir elin parmakları kadar olan Jeofizik Mühendisi kadrosuyla mı hizmet edecektir tüm ülkeye.  

10337 sayılı PLANA ESAS JEOLOJİK, JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE MİKROBÖLGELEME ETÜT GENELGESİ gereği Yerleşime Uygunluk projelerinde jeofizik etütler zorunlu hale gelmişken, Bayındırlık İl Müdürlükleri bu projeleri bünyelerinde Jeofizik Mühendisi olmadan nasıl denetleyecekler, kontrol edeceklerdir. Şu an onlarca Bayındırlık İl Müdürlüğü‘nde Jeofizik Mühendisi yoktur. Odamız ilk günden beri gerek Bayındırlık Bakanlığı gerekse Bayındırlık İl Müdürlüklerini Jeofizik Mühendisi istihdamı konusunda uyarmış, yazılar yazmış, görüşmeler yapmıştır.

JEOFİZİK HİZMETLERİ KİM DENETLEMEKTEDİR? ACABA JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KONTROL HİZMETLERİ BAŞKA MESLEK GRUPLARINA MI YAPTIRILMAK İSTENMEKTEDİR?

Sadece 10337 Genelgesi değil, 26972 sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile yapı statik projelerine esas zemin etüt raporlarında Jeofizik Mühendislerine temel jeoteknik analizleri yapma hakkı verilmişken, Ruhsat verme ve kontrol etme görevini yerine getiren ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde neden Jeofizik Mühendisleri istihdam edilmemektedir.

Ülkemizin petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynakların araştırılmasında, bulunmasında Ülkemizin milyarlarca dolar ödediği bu kaynakların çıkarılması için Jeofizik Mühendisine neden ihtiyaç duyulmamıştır. YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLEMEKTEYİZ. 5686 sayılı Jeotermal Kanunu ve 26727 sayılı Jeotermal Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca Jeofizik Mühendisleri özel işletmelerde Teknik Sorumlu olabilirken, jeotermal uygulamalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, denetlemekle görevli İl Özel İdarelerinde neden istihdam edilmemektedirler. Tüm İl Özel İdarelerini hem jeotermal hem de zemin etüt uygulamaları konusunda defalarca yazılarla görüşmelerle uyarmamıza rağmen…

Dünyada üretim değeri 1,5 triyon ABD Doları değerinde, 10 milyar ton maden üretilmektedir. Bunun % 75‘i enerji hammaddeleri, % 10 metalik madenler, % 15‘i endüstriyel hammaddelere aittir. Başta kömür, petrol gibi enerji kaynakları ve metaller olmak üzere küresel bir ağdan ve tek merkezden yönetilmektedir. Ekonomiye katma değer yaratacak kaynakların halkın ve kamunun hizmetine sunmak üzere mühendislik eğitimi alan JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ olması gereken yerde neden yoktur. Sormamız gerekiyor. KASIT MI VAR? 5177 sayılı Maden Kanunun‘da arama faaliyet raporu hazırlama hakkı jeofizik mühendislerine de verilmişken neden halihazırda Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘nde sadece 1 adet Jeofizik Mühendisi görev yapmaktadır. NEDEN bu sayı arttırılmamaktadır?

Yaşamın her alanında yer alan, hizmet üreten, halkının refahı, ülkesinin gönenci için ter döken tüm Jeofizik Mühendisleri adına TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI, Siyasal İktidardan bu soruların cevabını beklemektedir.

Basına ve Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

 

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
XII. DÖNEM YÖNETİM KURULU