24 Temmuz 09 – Basın Açıklaması-Konser: Har(a)ç Soygununa Hayır – İzmir

İzmir’de Oda öğrenci örgütlenmelerinin de inisiyatifiyle, son yapılan harç zamlarına karşı 24 Temmuz günü bir eylem gerçekleştirilecek. Aşağıda eylemin çağrı metni yer alıyor.
07.07.2009 tarihinde ulusal basında yer bulan, “üniversite harç ücretlerine yapılan fahiş zam” haberleriyle birlikte, öğrenciler olarak, geleceğimizden daha fazla kaygılanır hale geldik.

Emekliye ancak 10 lira zam yapılabiliyorken, üniversite harçlarına örgün öğretimde %8, ikinci öğretimde %100’ün üzerinde, engelliler entegre yüksekokulunda ise %500’e varan zamlar yapılmıştır. Örnek olarak ikinci öğretimlerde; mühendislik fakültelerinde harç ücreti 1416 liradan 2400 liraya; fen-edebiyat fakültelerinde ise, 1186 liradan 2343 liraya yükseltilmiştir. Bu artışlar görüldüğü gibi korkunç boyutlardadır ve özellikle ikinci öğretimdeki eğitimin maliyeti özel okullardan farksız hale gelmeye başlamıştır.

İlköğretimden başlayarak eğitimin ücretsiz olarak sağlanması Anayasa tarafından devletin görevi olarak tarif edilmesine karşın, bu uygulama hiçbir şekilde yaşama geçirilmemiştir. İlköğretimde kayıt paralarıyla başlayan, liselerde “katkı payları” ve dershane ücretleriyle devam eden paralı eğitim, üniversitelerde har(a)ç ücretleri, ders kitapları, araç ve gereçleri ile ulaşım ve barınmaya ödenen ücretlerle birlikte dayanılmaz bir duruma ulaşmıştır.

Hedef; her sektörde olduğu gibi eğitimin de kamu hizmeti olmaktan çıkarılıp paralı hale getirilmesidir. 1996 senesinde üniversite işgalleriyle protesto edilen harç uygulaması, kaldırılmak bir yana yapılan zamlarla daha da ağırlaştırılmış ve öğrencilerin üzerinde büyük bir yük haline gelmiştir. Öyle ki 2005 yılında Celal Bayar Üniversitesi’nde okuyan bir arkadaşımız harç parasını ödeyemediği gerekçesiyle intihar etmiş, geçtiğimiz aylarda da Gaziantep’te bir arkadaşımız yine aynı sebeple kuyumcu dükkânı soymak zorunda kalmıştır.

İşte bizler, yüksek har(a)ç ücretlerini ödemek için zaman zaman çalışmak zorunda kalan ve herkesin insanca yaşamasını isteyen üniversite öğrencileri, 24 Temmuz 2009 Cuma günü saat 18.00 da Bornova Meydanında (Hükümet Konağı Karşısı – İZMİR) buluşuyoruz.

Demokratik hakkımızı kullanarak, harçlara yapılan zamları protesto ediyoruz. Canı, yapılan bu zamlardan daha yanmamış ama yanacak olan öğrencileri, öğrenci ailelerini ve duyarlı tüm halkımızı basın açıklamamıza davet ediyoruz.

Katılımcıların Dikkatine: Açıklama öncesinde ve sonrasında hiçbir parti, örgüt, dernek vb. afişi, amblemi ve pankartı açılmayacak, belirlenen sloganlar dışında slogan atılmayacaktır.

Basın Açıklaması:
Bornova Meydanı (Hükümet Konağı Karşısı- İZMİR)
24 Temmuz Cuma – 18.00
Yenikapı  Tiyatro Gösterimi – sokak tiyatrosu
 

Konser:
19.00 Bornova Açık Hava Tiyatrosu
 
 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ