İTÜ Makina Fakültesi Mühendislik Günleri Sona Erdi
Spread the love

Makina Mühendisleri Odası İTÜ Makina Öğrenci Komisyonu tarafından 2-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen Mühendislik Günleri sona erdi.

4 gün boyunca süren Mühendislik Günleri’nin ilk gününde “Devrim’den Günümüze Türkiye’de Sanayi” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panel katılımcılarından “Devrim” arabalarının yapımı çalışmalarına da katılmış olan Kemalettin Vardar’ın katılamadığı etkinlikte Yavuz Bayülken tek konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye’de tarihin çeşitli dönemlerinde hükümetlerin sanayiye bakış açılarını aktaran Bayülken, planlı bir sanayileşmenin önemine ve AR-GE alanının geliştirilmesinin kritikliğine değindi. 100’den fazla katılımcının ilgiyle izlediği etkinlik Bayülken’in öğrencilerin sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.

Mühendislik Günleri’nin ikinci gününün konusu ise kariyerdi. “Hangi Kariyer? / Kariyer Kavramına İki Farklı Bakış” başlığında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Ercan ile kariyer danışmanlığı ve koçluğu yapan Filiz Demirbağ’ın konuşmacı olduğu etkinlikte iki konuşmacı kariyer algısına dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Bireyin istediği mesleği yapmasının önemine değinen Filiz Demirbağ iş dünyasında artan rekabetin kariyer kavramına getirdiği önemi vurguladı. Fuat Ercan ise mühendisliğin gelinen süreç içerisindeki değişimini ele alarak kariyercilik anlayışı ile insanların insani kimliklerinin önüne işverenlerin istediği özelliklerin yerleştirilmeye çalışıldığını belirtti. Bu sürecin eğitimdeki yansımalarını da aktaran Ercan, buna karşı örgütlenmenin öneminden bahsetti. Yaklaşık 40 katılımcının izlediği etkinliğin soru cevap bölümü oldukça canlı geçerken 10’a yakın karılımcı sorularını taraflara yöneltti.

Etkinliğin 3. gününde Bilgisayar Destekli Mühendislik Uygulamaları başlığı altında MSC Adams, LS-Dyna ve ANSYS Fluent bilgisayar programlarının tanıtımları ve uygulama örnekleri Çağrı Doğan ve Güven Fidan tarafından öğrencilerle paylaşıldı. Programların güvenilirliği ve sınırları konusunda bilgilerin aktarıldığı etkinliği 60’dan fazla öğrenci ilgiyle takip etti.

Mühendislik Günleri’nin son gününde “İş Yaşamında Mühendisler” başlığı altında İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Kadriye Bakırcı, MMO İstanbul Şubesi Hukuk Birimi avukatlarından Nermin Kaplan ve MMO İstanbul Şubesi Başkan Vekil Hayati Can mühendislerin görev ve sorumlulukları ile karşılaşılan sorunlar hakkındaki görüş ve deneyimlerini aktardılar. Etkinliğin son gününün cuma gününe denk gelmesi katılımı sınırlı tutarken, 30′ dan fazla öğrenci bu oturumu takip etti. 4 gün boyunca süren Mühendislik Günleri “Sesler ve Düşler” grubunun güvencesizliğe karşı direnen Tekel işçilerine ithaf ettikleri akustik müzik dinletisi ile son buldu.

politeknik.org.tr

     

 


Spread the love