“Bilgisayarcılar” Artık İşsiz !
Spread the love

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ilk kez meslek gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. TÜİK’in araştırması, bilişim çalışanlarının altın döneminin sona erdiğini bir kez daha gösterdi. Fakat, TÜİK’in araştırmasını haber yapan CNNTürk’ün “sansasyonel haberciliği”nin de ayrı bir haber değeri var (http://www.cnnturk.com/2010/ekonomi/genel/03/02/hangi.meslek.issiz.birakmiyor/565912.0/index.html).

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü İstatistikleri’ne aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6198

Yukarıdaki sitedeki haberin içeriği Tablo 6’dan faydalanılarak oluşturulmuş. Ancak ya muhabirin dikkatsizliğinden ya da bilgisizliğinden kaynaklı olarak, “bilgisayar mezunları” “bilgisayar mühendisliği mezunları” olarak haberleştirilmiş. Dolayısıyla, %20’sinden fazlası işsiz olan meslek grubu bilgisayar mühendisliği mezunları değil, bilgisayar mezunları. Bilgisayar mezunları da, meslek lisesi mezunlarından, bilgisayar mühendisliğine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, bilişim sektörü yalnızca “bilgisayar” mezunlarını içermediğinden bu sektör çalışanlarının “mezun olunan okul”a göre analiz edilmesinde daha dikkatli olunması gerekiyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl EMO Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından bilişim çalışanlarına yönelik yapılan ankete katılanlardan %28’i, öğrenin gördüğü meslek dalının çalıştığı işle doğrudan ilgisi olmadığını belirtmişti.

CNNTürk haberciliğini bir kenara bırakırsak, TÜİK raporu bilişim sektöründe yıllardır uygulanan yanlış istihdam politikalarını ve bunun çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini de gösteriyor. Tüm dünyada yaşanan küresel krizin, sektördeki işsizlik oranlarını arttırdığı doğru. Ancak 2000li yılların başında sektöre yönelik hazırlanan raporları ve bu raporlarda yer alan “bilişim çalışanı azlığı” feryatlarını hatırlayalım. Daha sonra da kimi “bilgisayar mühendisi” kimi de sektörde ara eleman ihtiyacını karşılayacak “bilgisayar”cı yetiştirmek için açılan çok sayıda okulu hatırlayalım. Bugün, bilişim çalışanları arasındaki yüksek işsizlik oranının suçlusu  küresel krizden çok ülkemizde yıllardır uygulanan yanlış bilişim politikalarıdır.

TÜİK araştırmasını bilişim sektörü çalışanları cephesinden değerlendirdiğimizde ise ortaya  çıkan  tüm bilişim çalışanlarını önümüzdeki günlerde daha zorlu günlerin beklediği. Bilgisayar mühendisleri arasında %20’lik bir işsizlik oranı yok, ama geçmiş yıllara göre ücretlerin çok eridiğini, eskisi gibi kolay iş bulmanın olanaklı olmadığını ve çalışma koşullarının her geçen gün daha yıpratıcı olduğunu biliyoruz. Şirketler, çoğu zaman birkaç kişinin yapabileceği işi bir kişiye yüklemeye çalışıyor. Böylece hem işsizlik artıyor hem de çalışanlar  iş yükünün altında eziliyor. Bu bağlamda, bilişim çalışanlarının örgütlenmesi yaşamsal bir sorun olarak önümüzde duruyor.

politeknik.org.tr
 

 


Spread the love