İstanbul Üniversitesi’nde Bologna Süreci Tartışıldı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu ve Yrd. Doç.Dr. Yunus Ziya Arslan’ın katılımıyla Bologna Süreci üzerine bir panel düzenlendi.

‘Öğrenciler Buluşuyor Mühendislik Eğitimini Tartışıyor’ başlığıyla düzenlenen panelde Bologna Süreci, mühendislik eğitiminin dönüşümü, güvencesizlik gibi konular ele alındı.

Politeknik-genç ve İstanbul Üniversitesi Jeofizik Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği panelde Politeknik-genç üyesi Ayşegül Varlı yaptığı açılış konuşmasında Politeknik’in kuruluş sürecinden ve çalışmalarından bahsetti.

Açılış konuşmasından sonra panelistlerden Özgür Müftüoğlu söz alarak, Bologna Süreci’nin üniversiteleri sermayenin taleplerine göre şekillendirdiğini, küreselleşen dünyada küresel üretim yapıldığını ve yüksek öğretimin de buna bağlı olarak ortaklaştırılmaya çalışıldığını açıkladı. Müftüoğlu, Bologna Süreci uygulamalarıyla piyasanın ihtiyaçlarına göre eğitim verildiğini belirtti. Üniversitelerde araştırma görevlilerinin bağımsız araştırmalar yapması gerektiğini fakat, araştırma için ödenek ayrılmadığını ve araştırma yapmak için şirketlerin para yardımında bulunduğunu belirten Müftüoğlu, bu şekilde bağımsız araştırmalar yapılamayacağına dikkat çekti. Müftüoğlu, Bologna Süreci’nin üniversiteleri bilimsellikten uzaklaştırdığını vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Özgür Müftüoğlu’ndan sonra söz alan Yunus Ziya Arslan, Bologna Süreci konusunda farklı düşündüğünü söyleyerek başladığı konuşmasında Bologna Süreci ile Erasmus programlarının başladığını, öğrencilerin bu programlarla Avrupa’ya gittiğini belirtti. Arslan konuşmasının devamında mühendislik eğitiminin sanayi ve piyasa ile birlikte sürdürülmesi gerektiğini iddia etti.

 

Arslan’ın iddiasına karşı olarak panele katılan öğrenciler söz alarak Bologna Süreci’yle birlikte üniversitelerde maruz kaldıkları sorunları anlattılar. Öğrenciler, Bologna Süreci’nin üniversite eğitimini körelttiğini, Bologna Süreci uygulamalarıyla üniversitedeki derslerin azaldığını ve sertifika programlarına yönlendirildiklerini vurguladılar. Öğrenciler ayrıca Erasmus programlarına katılabilmek için yüksek not ortalamalarının gerektiğini bunun da üniversite hayatı boyunca sosyal ve kültürel olarak her türlü etkinlikten uzak durmak anlamına geldiğini belirterek Erasmus’un tüm öğrencilerin eşit bir biçimde ulaşabildiği bir program olmadığı vurguladı. 

Panel Ayşegül Varlı’nın Bologna Süreci’nin üniversitelerimizdeki karar mekanizması ve uygulayıcısı olan YÖK’ün kuruluş yıl dönümünde Ankara’da yapılacak olan YÖK karşıtı mitingde Politeknik-genç kortejine yaptığı çağrı ile sona erdi.

 

politeknik.org.tr