İstanbul Kent Raporu – İMECE

İSTANBUL’UN SON 5 YILINDA YAŞANAN GERÇEKLER

İstanbul’un hemen her köşesindeki panolarda, afişlerde nice projeler arz-ı endam ediyor. İstanbul’un dışından yeni gelmiş de, yerel yönetimlerin geçmiş dönemlere dair yaptığı hizmetleri anlatan kitapçıkları eline alan birisi neredeyse buranın sorunsuz, tıkır tıkır işleyen bir şehir olduğunu sanabilir.

Oysa giderek akıl sağlığını tehdit eden tragfiğiyle, azalan su kaynaklarıyla, kentsel dönüşüm diye evlerinden, barklarından edilenleriyle, her yeni gün basına yansıyan ayrı ayrı imar yolsuzluklarıyla, sırtımıza binen kriz yükünün arttırdığı yoksullukla yaşadığımız gerçek hayat, hiç de gösterildiği gibi değil.

İşte bu çalışma;

• İstanbul’un son dönemlerde geçirdiği yapılanmanın gerekçelerini/gerçeklerini ortaya koymayı

• Önümüzden hızla geçen ve takip edemediğimiz bir çok konuyu, olayı birlikte ele alıp resmin bütününü görmeyi

• Tüm bu olan biten karşısında kimlerin kazandığını, kimlerin ise giderek kaybeden konumuna itildiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Tüm bunları değerlendirirken gerçek hayattaki deneyimlerden, bilimsel çalışmalara, istatistiklerden, gazete haberlerine, kadar tüm verilerden ararlanılacaktır. Nihayetinde ise hiçbirşeyin “gösterildiği” gibi olmadığını kavrayıp, herkes için daha adil ve yaşanabilir bir kente dair bakış açısını ortaya koyacaktır.

İÇİNDEKİLER

İstanbul’un Son 5 Yılında Yaşanan GERÇEKLER ………………………………………………………………………. 3
VİZYON: KÜRESEL KENT İSTANBUL ………………………………………………………………………………………… 3
GENEL EKONOMİK DURUM………………………………………………………………………………………………….. 4
Üretİmden/Tüketime: Sanayiden/Alışverİş Merkezİne…………………………………………………………. 6
NÜFUS ARTIŞI VE İSTANBUL’A VİZE ……………………………………………………………………………………….. 7
YERELLEŞME VE DEMOKRASİNİN YILDIZLARI …………………………………………………………………….. 8
YOKSULLUK VE İŞSİZLİK……………………………………………………………………………………………………….. 9
KONUT VE BARINMA………………………………………………………………………………………………………… 11
Kentsel Dönüşüm ………………………………………………………………………………………………………….. 12
TOKİ (toplu kurumsal iflasımız)………………………………………………………………………………………… 22
ULAŞIM…………………………………………………………………………………………………………………………… 31
3. köprü yerİne Yaşam: köprü altında yaşamak İstemİyoruz! ………………………………………………. 32
EĞİTİM……………………………………………………………………………………………………………………………. 38
SAĞLIK ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40
KÜLTÜR…………………………………………………………………………………………………………………………… 41
İstanbul 2010……………………………………………………………………………………………………………….. 42
DEPREM………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
ÇEVRE, DOĞAL, KÜLTÜREL, ARKEOLOJİK VE TARİHİ ALANLAR, ORMAN ALANLARI, SU HAVZALARI……….. 47
Orman Alanları ……………………………………………………………………………………………………………… 47
Su Havzaları …………………………………………………………………………………………………………………. 50
İSTANBUL’U SATMA PLANI …………………………………………………………………………………………………. 55
İSTANBUL PAZARINDAN GÜZİDE MALLAR YA DA KENT SUÇLARI…………………………………….. 58
Turizmin yeni kurbanları Galataport ve Haydarpaşa…………………………………………………………… 58
Zaha Hadid Kartal’da ……………………………………………………………………………………………………… 62
Kör Olasın demiyorum Kör Olma da Gör Bunu! …………………………………………………………………. 64
Beşiktaş Değişiyor: “Astro Türk Tütün Deposu” da Yok Edildi………………………………………………. 65
Corner Otel ………………………………………………………………………………………………………………….. 67
Kuşdili Çayırı Sabit Pazar, Kültür Ve Rekreasyon Merkezi Kentsel Tasarım Projesi (Salı Pazarı).68
Tekel Likör Fabrikası ………………………………………………………………………………………………………. 70
Four Seasons Oteli Ee Binası……………………………………………………………………………………………. 71
Iett Arazisi……………………………………………………………………………………………………………………. 72
Acar İnsanlar………………………………………………………………………………………………………………… 72
Koç Üniversitesi Para Basıyor ………………………………………………………………………………………….. 74

2

YAŞANABİLİR BİR İSTANBUL İÇİN DEMOKRATİK, EŞİTLİKÇİ, HALKÇI BİR KENT YÖNETİMİ…………….. 75
BASINA VE KAMUOYUNA …………………………………………………………………………………………………… 83

Raporu okumak için tıklayınız…