İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri’nden Ulaşım Zamlarına Karşı Eylem
Spread the love

İstanbul emek ve demokrasi güçleri bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım zammına karşı bir eylem gerçekleştirdi. Saat 13.00’de Saraçhane İtfaiye önünde toplanan yaklaşık 200 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına kadar yürüyüp basın açıklaması yaptı.

DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’nun (İstanbul TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Tabip Odası, Eczacı Odası, Dişhekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) düzenlediği eyleme Halkevleri, ÖDP,3. Köprü Yerine Yaşam Platformu, Öğrenci Kolektifleri, Gençlik Muhalefeti ve bir çok demokratik kitle örgütü katıldı. Direnişteki Tekel İşçileri de eyleme destek oldu.

“Ulaşıma Zam Değil, Ücretlere Artış İstiyoruz” pankartı ile gerçekleştirilen eylemde 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu da ve “3. Köprüye de Ulaşım Zamlarına da Hayır” pankartı açtı. Açıklama öncesi bir konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, “Ulaşım, kar kaygısı olmadan vatandaşa sunulması gereken bir haktır. Bunu parasal bir hizmet olarak sunmak, haklara saldırı ve vatandaşın hakkını elinden almak anlamına gelir” dedi. 

Dr. Ali Çerkezoğlu’nun ardından basın açıklamasını okuyan TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz şunları söyledi: “Otobüse ve metrobüse yapılan zamlar değerlendirildiğinde, İETT’nin 2010 bütçesine göre bu uygulamanın ne kadar kar odaklı olduğu açıkça görülmektedir. Gerekli maliyet hesapları yapıldığında, tarafımızca kişi başı maliyetin 0.70 lira olması gerektiği belirlenmiştir. Bu durumda metrobüse yapılmış zammın durdurulması, geri alınması, diğer hatlardaki İETT ücretlendirilmesinde de keyfiyet olduğu dikkate alınarak
İETT ulaşım ücretlerinde gereksiz görülen zamların ortadan kaldırılması gerekmektedir.”

politeknik.org.tr

 

 

 

 


Spread the love