Türkiye İş Kurumu’nun rakamlarına göre teknik elemanlar arasında işsizlik hızla artıyor. Mühendis, mimarların iş aramak için İş Kurumu’nu çok da tercih etmediğinin bilinmesine rağmen, rakamlar ürkütücü boyutlara geldi.

2008 Aralık ayında İşkur’da iş arayan mühendis, mimar sayısı, 10.606 iken, bu rakam Haziran 2009’da %33’lük bir artışla, 14.081’e ulaşmış durumda. Kadın ve erkek teknik elemanlardaki işsiz artışı İşkur rakamlarına göre dengeli görünüyor. Aralık 2008’de iş arayan kadın mühendis, mimarlar 2930 iken, Haziran 2009’da 3.894’e çıkmış. Aynı rakamlar erkekler için 7,676 ve 10.187 olarak verilmiş.

Meslek disiplinleri açısından verilere bakıldığında, %100’ün üzerindeki artışla, gemi makinaları mühendisleri, iç mimarlar ve mimarlar öne çıkıyor. Sayıca görece az da olsalar, gemi inşa, üretim ve matematik mühendisleri arasında da işsizlik başvurusu artışı %100’ün üzerinde. Kadın mühendisler açısından liste incelenirse, gemi makinaları ve üretim mühendisleri yerine, ön sıralara matematik ve işletme mühendisleri geliyor; diğer disiplinler pek değişmiyor. Sayıca fazla olan disiplinlerden makina, inşaat, endüstri mühendisleri arasındaki işsizlik atışının da ortalamanın üstünde olması dikkat çekici. Elektrik, elektronik, fizik, harita mühendisleri ile şehir plancılarındaki artışın %10 ve altında olması listenin bir başka dikkat çekici yanı. Listede işsizlik sayısı tek azalan disiplin, petrol ve doğalgaz mühendisleri. Daha önce görüşüne başvurduğumuz Petrol Mühendisleri Odası bunu petrol fiyatlarındaki artışa bağlıyor.

İşkur’a göre işsiz teknik elemanların şampiyonu makina mühendisleri, 2930 makina mühendisi iş arıyor. İkinci ve üçüncü sırada 1908 ve 1093 ile ziraat ve inşaat mühendisleri geliyor. Kadınlar açısından bakıldığında kadın ziraat mühendisleri, 755 kişiyle, sayıca birinci sıraya yerleşiyor.

Meslek disiplinleri ilgili odalara dağıtıldığında, iç mimarlar ve mimarlar odalarının kapsadığı teknik elemanlar %100’ün üzerine çıkan artışla krizden ciddi biçimde etkilenmiş gözüküyor.

Odaların kapsadığı mühendis, mimarların İşkur’daki işsizlik rakamları incelendiğinde, Makina M.O. üyeleri ya da potansiyel üyeleri açık ara birinci sırada. Toplam içinde %25’i oluşturan bu grubun sayısı, 3498. %48’lik artış da MMO üyelerinin işsizlik tehdidindeki önemli bir grup olduğunu gösteriyor. Bu kategoride 2400 işsizle Elektrik M.O. üyeleri düşük artışa rağmen ikinci sırada yer alıyorlar.

Rakamlar İşkur’a başvuranlarla sınırlı da olsa teknik elemanların işsizlik kıskacına, ciddi biçimde girmiş olduğunu gösteriyor. Bize de TMMOB ve oda yönetimlerinin, ücretli ve işsiz mühendislerin sorunlarına daha etkili ve mücadeleci biçimde eğilmeleri için ne beklediklerini sormak düşüyor.

 

İşkur Mühendis Mimar İşsizlik tablolarını indirmek için tıklayınız.

 

Politeknik.org.tr