İrlanda’da uzaktan çalışanlar için çalışma mekanları yaygınlaşıyor

İrlanda Covid-19 pandemisinde hayata geçirdiği uzaktan çalışma mekanlarını yaygınlaştırıp (remote working hubs) kalıcı hale getiriyor

Pandemi sonrası giderek değişen çalışma biçimine ayak uyduran İrlanda hükümeti uzaktan çalışanlar için çalışma mekanları kurmuş ve bu mekanları 2021 yılı mayıs ayında internetten ve mobil aplikasyon üzerinden ulaşılabilen bir ağ ile biraraya getirmişti. Şimdi de çeşitli kampanyalarla mekanların kullanımı teşvik ediliyor.

Uygulamayı kullanarak mekan seçimi

Çalışanlar https://connectedhubs.ie uygulamasını kullanarak çalışmak istediği mekanı belirliyor, çalışma odası veya masa rezerve edebiliyor. Uzaktan çalışma merkezlerinde mutfak, mola yerleri gibi ortak kullanım alanları da bulunuyor. Hali hazırda 242 adet uzaktan çalışma merkezi ve kayıtlı 1800 aplikasyon kullanıcısı bulunuyor. Mekanları kullanan kişi sayısı 12.400.

Uzaktan çalışma mekanlarının yerleri

Uzaktan çalışma mekanları kullanmak parasız değil. Mekanların kullanımı için günlük 15-20 Euro ödemek gerekiyor. İrlanda hükümeti, mekanların kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 günlük bedava kullanım uygulamasını başlattı. Toplumsal kalkınma bakanı Heather Humphreys, çalışanların mekanların ücretlerini patronlardan talep etmesini önerdi.

İrlanda’da bir uzaktan çalışma mekanı

Uzaktan çalışanlar için yasal düzenleme talebi

Muhalefette yer alan İşçi Partisi’ne göre mekanları kullanan çalışan sayısı çok az, sebebi ise hükümetin bu tür mekanları açmasına rağmen, uzaktan çalışmayı patronların insiyatifine bırakması ve yasallaştırmaması. Senatör Marie Sherlock’a göre yasallaştırma olmazsa, uzaktan çalışma mekanları için yapılan planlar başarısız olacak.

İrlanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (The Irish Congress of Trade Unions (ICTU) mekanları desteklediklerini açıkladı ancak konfederasyon da uzaktan çalışmanın yasal olarak düzenlenmesini ve uzaktan çalışanların haklarının belirlenmesini talep ediyor. Bu mekanların dolmasının önündeki en büyük engel, çalışanların uzaktan çalışma taleplerinin patronlar tarafından ciddiye alınmasını sağlayacak bir yasal düzenleme olmayışı.

Uzaktan çalışma pandemi sonrası yaygınlaştı ve bu tür mekanların devletler tarafından desteklenmesi ve kurulması bir gerekliliğe dönüştü. Uzaktan çalışma ile ilgili yasal güvencelerin ve sınırların hala yasal düzenlemelerle belirlenmemiş olması uzaktan çalışmayı çalışanlar açısından bir dezavantaja dönüştürüyor.  2021 yılında yapmış olduğumuz ‘Çalışma hayatında  Covid-19 etkisi’ araştırmasında, Türkiye’den katılımcılar, çalışma yaşamının geleceğine dair öneriler arasından %50 oranında “Evden çalışanların kullanabileceği mahalle bazlı salonların olması” seçeneğini desteklediklerini belirtmişlerdi1 . Yine uzaktan çalışma ile ilgili beyaz yakalıların emek örgütleri Türkiye’de de Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin talepleri doğrultusunda düzenlenmesini istiyor2.

1 https://politeknik.org.tr/politeknik-muhendis-mimar-sehir-plancilarinin-calisma-hayatinda-covid-19-arastirmasi-sonuclandi/

2 https://politeknik.org.tr/evden-calisanlar-haklarini-istiyor/