İnşaat Mühendisleri Odası:”Evren‘i Çankaya Köşkü’nde Ağırlayanlar, Darbelere Karşı Mücadele Edemezler”

Türkiye, 2008 12 Eylül askeri darbesini Ergenekon tartışmaları ile karşılamış, tutuklamalar, iddianame ve başlayan yargılama süreci son bir yılın en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Açıkçası başta darbe mağdurları olmak üzere, demokrasi yanlısı pek çok toplumsal ve siyasal kesim, sürece olumlu yaklaşmış, darbe yanlılarının, kirli ve karanlık ilişkilerden beslenenlerin, siyasi iktidarı kendi kişisel ve grupsal menfaatleri için kullananların, faili meçhul olayların gerçek faillerinin deşifre edilerek, toplumsal hayatın dışına itileceği ve etkisizleştirileceği doğrultusunda beklenti oluşmuştur.

İnşaat Mühendisleri Odası, 2008 12 Eylül‘ünde yaptığı açıklamada, Ergenekon tutuklamalarının ikna edici olmaktan uzak olduğu, kimi karanlık ilişkilerin açığa çıkarılması ve darbe heveslilerinin tutuklanması sınırına gelip dayandığı tespitinde bulunarak, asıl darbecileri yargılamadan demokratikleşmenin mümkün olmayacağı yönündeki değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ancak bu noktalara vurgu yapılırken, geleceğe dair umutların da korunduğu belirtildi.  

Ne yazık ki aradan geçen bir yıl, umutların da sönümlenmesine yol açacak gelişmelere sahne oldu. Ergenekon tutuklamaları dayandığı sınırı aşamadı. Soruşturma ve tutuklamalar 12 Eylül darbecilerinin yanına bile yaklaşamadı; 12 Eylülcülerin yargılanmasının önünü kesen, Anayasa‘nın geçici maddelerine kimse dokunamadı. Darbe dönemi ürünü olan anti demokratik kurumlar ve yasalar mevcudiyeti korumaya devam etti.

Bu dönenim simgesel gelişmesi, 12 Eylül darbesi liderinin Kenan Evren‘in Cumhurbaşkanlığı köşkünde ağırlanması oldu. Bu ağırlama, 12 Eylülcülerden hesap sorulmasını talep eden, 12 Eylül döneminde işlenen karanlık cinayetlerin aydınlatılmasını isteyen, işkencecilerin yargılanmasını bekleyenlere adeta bir mesaj niteliği taşıyordu. Bu simgesel olayın bizim açımızdan tek bir değerlendirmesi bulunmaktadır: Evren‘i Çankaya Köşkü‘nde ağırlayanlar, darbelere karşı mücadele edemezler.

Yapılması gerekenler açık ve net önümüzde durmaktadır. Türkiye‘yi darbeler, faili meçhuller, kirli ve karanlık ilişkiler ülkesi olmaktan kurtarmanın tek yolu, 12 Eylülcülerle hesaplaşmaktan, onları yargı önüne çıkartmaktan geçmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası, 12 Eylül‘ün lideri Kenan Evren, bir numaralı sanık oluncaya kadar, son dönemde yaşananlara temkinli yaklaşmaya devam edecek, Evren ve arkadaşlarını sanık sandalyesine oturtmayı hedefleyen her türlü girişimin destekçisi olacaktır.

Türkiye‘nin, kendi darbecileriyle hesaplaşamayan, korkularını yenemeyen bir ülke olmanın utancını daha fazla taşıyamayacağı açıktır.

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası