İnşaat Mühendisleri Odası: “Kamu kaynakları özel sektöre peşkeş çekilemez, HES’lerle ilgili kaygılarımızda ne yazık ki haklı çıkıyoruz”

İnşaat Mühendisleri Odası tartışmalara konu edildiği günden bu yana Hidroelektrik Santrallerle (HES) ilgili kamuoyunu bilgilendiren, siyasi iktidarı uyaran açıklamalar yaptı ve raporlar hazırladı. İMO her fırsatta HES projelerinin suyun özelleştirilmesinin bir ön ayağı olduğunu, HES’lerin kamuya, özellikle bölge halkına ve çevreye ciddi zararlar verebileceğini dile getirdi. Ancak tüm çabalarımıza rağmen siyasi iktidar ve HES’lerden rant sağlamaya çalışan sermaye grupları bildiklerini okumaya devam ediyor. 

İMO’nun haklı kaygıları, geçtiğimiz günlerde KESK’e bağlı Enerji Sanayi Maden Sendikası’nın (ESM) DSİ tarafından Samsun-Yeşilırmak üzerinde inşa edilmiş olan Kumköy Hidroelektrik Santrali’nin IC İçtaş Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye devir bedelinin hesaplanması esnasında yaşanan hatalar silsilesiyle de bir anlamda doğrulanmış oldu.

ESM Sendikası, firmaya 5.666.584 TL bedelle devredilen santralin, 25.144.766 TL değerinde olduğunu tespit etti ve kamu kaynaklarının 19.478.182 TL zarara uğratıldığını açıkladı.

Konunun peşini bırakmayan ESM Sendikası, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bu durumdan sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı sorduğunda ise DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan,

“…. yönetmelik maddesinin farklı yorumlanmasından dolayı konu ile ilgili olarak herhangi bir personel hakkında cezai veya idari yönden bir işlem yapılmamıştır.” cevabı alındı.

Ayrıca santralin devri esansında, IC İçtaş Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanının eski DSİ Genel Müdürü olması üzerinde önemle durulması gereken başka bir husustur.

ESM Sendikası’nın ortaya çıkardığı bu durum, kamu yararının sermaye gruplarına peşkeş çekildiğini ve kamu kaynakları yönetiminin tartışılır bir durumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yaşananlar ne yazık ki İMO’nun 21 Kasım 2008 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı, “Türkiye’deki Hidroelektrik Santralleri Raporu”nda ifade ettiği görüşleri haklı çıkarmıştır.

Buradan konuyla ilgili tüm yetkililere tekrar sesleniyoruz:

·        Kumköy Santrali gibi devredilen tüm projeler tekrardan incelenmeli; kamu zararı varsa sorumlularla ilgili gerekli işlemler bir an önce yapılmalıdır.

·        Kumköy Santrali gibi özel sektöre devredilen santrallerin sayısı ve yerleri kamuoyuyla paylaşılmalı, devir hesapları tekrardan yapılmalıdır.

·        Kamu kurumları şeffaf hale getirilmeli, Kumköy Santrali’nde yapılan yanlışların sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemler bir an önce başlatılmalıdır.

·        Kısa vadede HES projelerinin yapımına kamu denetimi getirilmeli, uzun vadede HES projeleri kamu kaynakları ile yapılmalıdır. Özel sektör elinde bulunan santraller bir an önce kamuya aktarılmalıdır.

Kaynakların sınırlılığından söz eden ve bu nedenle “ekonomik krizin” çözümünü zamlarda arayan siyasi iktidar, her nedense kamuya ait malların devri sırasında gerekli hassasiyeti göstermeyerek ekonomi kaynaklarını milyonlarca lira zarara uğratmaktan uzak durmaktadır.

Siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz: kamuya ait malları heba etmeyin ve sermayedarlara peşkeş çekmeyin.

 

İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu