İMO: “Güvencesiz çalışma ve taşeron sistemi patladı: 30 işçi göçük altında”

Zonguldak’ın Kilimli Beldesi’ndeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 30 işçi hâlâ göçük altında.

Her geçen dakika hayatlarına ilişkin kaygının arttığı işçileri bu tehlikeyle karşı karşıya bırakan asıl olarak güvencesiz çalışma ve taşeron sistemidir.

Madencilik, dünyanın en riskli iş kollarının başında gelmektedir. Maden işçileri her an, tehlikeli gaz birikmesi sonucu patlama, göçük, havasızlık, zehirli gaz soluma gibi ölümcül tehditlerle karşı karşıyadır. Bu koşullara rağmen maden işçileri, iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemlerinin alınmadığı ocaklarda asgari ücretlerin biraz üstünde ve çoğu sigortasız olarak çalıştırılmaktadır.

Bu durum, çalışanların yaşamlarını devam ettirebilmek için nelere katlanmak zorunda kaldığını gösterirken kimilerinin de kâr için nelere sebep olduklarını göstermektedir.

Taşeronlaştırmayla birlikte bütün işkollarında artan güvencesizlik, emeklerinden başka satacak bir şeyi olmayan milyonların hayatlarını doğrudan tehdit etmektedir.

İşsizliğin gün gün artığı ülkemizde iş bulabilme sevinciyle her türlü kötü koşula razı olan çalışanların başka seçenekleri kalmamıştır. Bunu bilen siyasi iktidar ve sermaye sahipleri ise kendi kurdukları çarkın dişlileri arasında çalışanları öğütmektedir.

Zonguldak Kilimli Beldesi’nde yaşanan da budur. Aslında Zonguldak’ta çöken sadece maden değildir. Zonguldak’ta çöken taşeron sistemi ve güvencesizliktir. 30 işçi madende, siyasi iktidar ve sermaye mantığı ise sistemin derinliklerinde göçük altındadır.

İşçiler kurtarıldıktan sonra yapılacak ilk iş, güvencesiz çalışmanın nedenlerinden biri olan taşeron sisteminin ortadan kaldırılması ve iş güvenliği ve işçi sağlığı koşullarının çağın gereklerine uygun olarak değiştirilerek denetlenmesini sağlayacak mevzuatın oluşturulmasıdır.

 Ancak görünen odur ki siyasi iktidarın bunu yapmaya ne gücü ne de niyeti vardır. İnşaat Mühendisleri Odası olarak konunun ısrarlı takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz

Göçük altındaki işçilere bir an önce ulaşılabilmesi için sorumluları gereken her şeyi yapmaya çağırıyor, adalet sisteminin derhal devreye girmesini ve sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.

İMO olarak göçük altında kalan ve hala ulaşılamayan 30 işçiye sağlıklı bir şekilde bir an önce kavuşmayı umuyor ve kurtarılan 11 işçiye geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.