İMO: “İnsan Hayatıyla Reklam Olmaz”
Spread the love

DASK’ın reklam kampanyası ile ilgili olarak İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp tarafından yapılan basın açıklaması.

 

22.06.2010

 

İNSAN HAYATIYLA REKLÂM OLMAZ

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından hazırlanan, “Türkiye’de olabilecek en riskli depremde nüfusun büyük çoğunluğu hayatta kalacak. Ya Evleri?” başlıklı son iletişim kampanyası, deprem sorununu ele alışı ve insan hayatına yaklaşımı ile hepimizde derin bir kaygı ve üzüntü yaratmıştır. DASK tarafından hazırlanan iletişim kampanyasının odağında “depremlerde can kaybının önemsiz bir oranda kaldığı, en büyük zararın ise konut kaybı olduğu” vurgusu yer almaktadır.

 

DASK’ın insan hayatını değersizleştiren bu yaklaşımı, bugüne kadar depremlerde hayatını kaybeden on binlerce yurttaşımızın hatıralarına saygısızlık olduğu gibi, depremlerin sonuçları açısından da oldukça yanıltıcıdır. Depremler, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek derin kişisel ve toplumsal yaralar açmaktadır.

 

DASK, kampanya temasının “araştırmalara” dayandığını iddia etmekte ve can kayıplarına ilişkin “olası rakamlar” kullanmaktadır. 17 Ağustos Depremi’nde yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı bile tartışmalı iken, olası depremlerdeki can kayıplarına ilişkin istatistik vermek, bilimsel etikle bağdaşmamaktadır. İnsan hayatını istatistik verilerine indirgeyerek değerlendiren bu yaklaşım en hafif ifadeyle insanın kanını dondurmaktadır.

 

DASK’ın kampanyası, ülkemizdeki konutların güvensizliğini açık biçimde ortaya koymakla birlikte, çözüm noktasında eksik kalmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması, önlem bilincinin geliştirilmesi ve maddi kayıpların telafisi açısından önemli bir uygulamadır ve yaygınlaştırılmalıdır. Bununla birlikte konutları güvenli hale getirmenin asıl yolu, sağlıklı, nitelikli ve etkin bir yapı denetim uygulamasını tüm yurtta hayata geçirmektir.

 

İnsan hayatını değersizleştirerek reklâm yapmak doğru değildir. Deprem tehdidini, bir gelir kapısı olarak gören anlayıştan kurtulmak gerekmektedir. DASK, kâr amacı güden bir sigorta şirketi gibi değil, kuruluş amacına ve toplumsal sorumluluğuna uygun biçimde davranmalıdır. Halkı yanlış yönlendiren bu iletişim kampanyası derhal geri çekilmelidir.

 

SERDAR HARP

İMO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 


Spread the love