İMO: Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Hak Talebi, Şimdi Daha Güçlü, Daha Kitlesel!
Spread the love

Kamu çalışanlarına gelecek yıl yapılacak zam oranlarını belirlemek amacıyla hükümet ile kamu çalışanları konfederasyonları arasında toplu görüşe süreci başladı.  Açık ki hükümet ekonomik krizi, bütçe açığını, “harcama disiplinini” bahane olarak öne sürecek ve kamu emekçilerinin talep ettiği zammı yapmayacak. Kamu emekçilerinin ücretlerinde insanca yaşamak için gerekli iyileştirmenin yapılması doğrultusundaki talebi her yıl olduğu gibi bu yıl da karşılığını bulamayacak ve görüşmeler hükümetin istediği şekilde sona erecek.

Toplu görüşme sürecinin böyle cereyan edeceğini tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yok. Çünkü toplu görüşme dönemine geçildiği 2002 yılından bu yana kamu emekçileri istedi, hükümet vermedi; son söz daima hükümetin oldu. Hükümet kamu emekçilerine ne kadar bir zam öngörüyorsa, toplu görüşme masasında bağıtlanan oran o oldu.

4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları Yasası mevcudiyetini koruduğu, yasa demokratikleştirilmediği, toplu görüşme yerine toplu sözleşme hükmü getirilmediği, çalışanlara grev hakkı tanınmadığı sürece bu düzen böyle gidecek, iki milyonu aşkın kamu çalışanı açlık sınırında yaşamaya devam edecektir. Zaten görüşmeler başlamadan önce hükümet 2010 yılı için yüzde 5 ya da yüzde 5,5 zam yapılacağını duyurmuş, toplu görüşme sürecini başlamadan bitirmişti.

O halde neredeyse bir ortaoyununa dönen toplu görüşme sürecinde rol almaya çalışmak neden? Hükümetin kamu çalışanları konfederasyonları ile masa başında görüntü vererek açlığa mahkûm eden zam oranlarını meşrulaştırmasına destek neden?

Bu soruların yanıtını elbette kamu emekçileri verecektir ama üyelerinin neredeyse yarısını kamu kesiminde çalışan inşaat mühendislerinin oluşturduğu İnşaat Mühendisleri Odası, başlayan toplu görüşme sürecinde, grevli toplu sözleşmeli sendikal hak talebinin daha güçlü, daha kitlesel dile getirilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Siyasi iktidar mevcut yasayı bu talep çerçevesinde ele alıp düzenlemeli, kamu emekçilerinin iyileştirme ve ücret zammı taleplerini karşılamalı, hak kayıplarını gidermeli, tüm çalışanlara insanca yaşayacakları bir ücret vermelidir. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

 


Spread the love