İMO: “Gerici-Ikçı-Polis İşbirliğinden Kaygı Duyuyoruz”

Bilindiği gibi son günlerde üniversitelerimizde bir takım olaylar meydana gelmiş, öğrenci olmayan bazı gruplar üniversite öğrencilerine sopalarla, satırlarla saldırmış, saldırılar neticesinde yaralananlar olmuş, Dicle Üniversitesi‘nde olduğu gibi eğitim aksamıştır. Üniversite öğrencilerine dönük saldırılar bununla sınırlı kalmamış, saldırıları önlemekle sorumlu olan polis, ne yazık ki, mağdurlara, saldırıları protesto eden öğrencilere şiddet uygulamış, onlarca öğrenci gözaltına alınmıştır. Dicle Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Sivas Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi‘nde yaşanan olaylarda polisin saldırganları adeta koruyan, kollayan bir pozisyonda bulunduğu görülmüştür.

Dicle ve İstanbul Üniversitesi‘nde yaşanan olaylar sırasında satırlı, maskeli gruplar “şeriat istiyoruz” nidalarıyla da öğrencilere saldırmış, kendilerini ve okullarını savunan öğrenciler ise polisin biber gazlı, coplu saldırısına maruz kalmıştır. Medyada yer alan bilgilere göre polis bu kez de öğrenciler üzerinde gözaltı terörüne başlamış, sadece İstanbul Üniversitesi‘nden 60 öğrenci gözaltına alınmıştır.

Saldırganlar elini kolunu sallayarak gezmekte, saldırıya uğrayanlar ise gözaltına alınmaktadır.

Bu kötü bir senaryodur ve Türkiye‘nin yakın tarihi bu senaryonun uygulanmasına tanıktır. Saldırıları, polisin tutumunu ve saldırıların zamanlamasını manidar bulduğumuzu ve yaşananlardan yana kaygılı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Ülkemiz gerici-ırkçı kuşatma altındadır. Farklı üniversitelerde aynı anda başlayan saldırılar bu kuşatmanın bir başka göstergesidir.

Bugün ülkemizde temel insani değerler ayaklar altına alınmakta, temel hak ve özgürlükler yasakçı, yasaklayıcı bir anlayışla engellenmektedir. Toplumsal hayattaki düzenlemeye paralel olarak İlköğretimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesi gerici öğeler çerçevesinde yeniden ele alınmakta, buna karşı direnen kesimler şiddetle bastırılmaktadır.

Dicle Üniversitesi‘nde, İstanbul Üniversitesi‘nde, Ankara Üniversitesi‘nde yaşananlarla Silivri‘de görülen dava için toplanan insanlara karşı uygulanan şiddetin aynı yerden beslendiği görülmelidir. Siyasi iktidar kendisine yakın olmayan her kesime, tepkisini sokağa taşıyan her politik anlayışa karşı tahammülsüzdür; şiddet kullanmakta sakınca görmemektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, üniversitelilerin can güvenliğinin ve öğrenim özgürlüğünün tehdit altında olduğunu görüyor, saldırganları ve polisin tutumunu kınıyor, parasız, demokratik, bilimsel eğitimi savunan ve can güvenliklerini korumaya çalışan öğrencilerin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.