İMO Ankara Şubesi Yenimahalle Belediyesini Uyardı

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Yenimahalle Belediyesi’nin “kentsel dönüşüm projesi” adı altında hayata geçirmeye çalıştığı yıkımlara karşı bir açıklama yayınladı.


YENİMAHALLE BELEDİYESİ’Nİ UYARIYORUZ…

BARINMA HAKKI HAYATTIR,
HAYATLARIMIZIN PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE HAYIR!

Kent topraklarının rant uğruna ve insanların yaşamları pahasına pazarlanması olarak uygulanan kentsel dönüşüm projeleri Ankara’da tüm hızıyla devam ederken, bunun son örneği Yenimahalle Belediyesi’nde yaşanıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde AKP’li Belediye Yönetimi tarafından uygulanmaya başlanan ve mahalleli için büyük mağduriyetler yaratan rant projesi, aynı şekliyle CHP’li Belediye tarafından da mahalle halkını hiçe sayarak uygulanmak isteniyor.

Mahallelilerin tüm itirazlarına ve çözüm arayışlarına kulak tıkayan belediyenin son müdahaleleri durumu sosyal faciaya dönüştürecek bir nitelik taşımaktadır. Daha önce “içinde insan olan evleri yıkmayacakları” sözünü veren belediye yönetiminin, 5 Ağustos sabahı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yıkım ekipleri ve çevik kuvvetten oluşan bir “saldırı birliği” göndermesi durumun hukuksuzluğunu ve belediyenin aymazlığını gözler önüne sermektedir.

Gerçekte mahalle halkının, kentin ve kamunun yararına olan, adaletli, hakkaniyetli ve dengeli koşullara sahip bir “dönüşüm” talebinde bulunan yoksul insanlara çevik kuvvet gölgesinde yıkım tehdidi savurmak altından kalkılamayacak bir lekedir ve hangi yönetici ya da hangi siyasi parti söz konusu olursa olsun asla kabul edilemez bir tutumdur.

Esasen sorun kimin yönetimde olduğunun çok ötesindedir. Sorun, piyasacı ve demokratik katılım ruhundan uzak bir belediye yönetimi anlayışının, kent yönetimlerinde tek seçenek olarak uygulanır hale gelişidir. İnanıyoruz ki, alternatif bir belediyecilik yalnız üst perdeden söylemsel siyasi ataklar yaparak değil, halkın en temel güncel yaşam koşullarını savunarak, halkın yanında saf tutarak ve bu piyasacı anlayışın karşısında toplumcu bir anlayışı yeşertmeye çalışarak gerçekleştirilebilir. Toplumcu bir belediyecilik anlayışının ise yoksullara dair bu dışlama pratiği ile uyuşmayacağı açıktır.

Bu nedenle halkla birlikte siyaset yapmak vaadiyle yönetime gelenler, bugün halka rağmen ve halka karşı bir anlayış içinde olduklarının farkına varmalıdırlar. Daha büyük toplumsal gerilim ve mağduriyetleri doğuracak bu tarz uygulamalar herkes için geri dönülemez tahribatlar yaratacaktır.

Sorunun çözümü elbette yıkım ve şiddette değildir.
Halkın barınma hakkını hiçe sayan, kamu yararı içermeyen, adaletsiz sözleşmeler üzerine kurulan, hakkaniyet gözetmeyen, dayatmacı, hukuken sorunlu olan, demokratik katılımcı bir sürece dayanmayan, hiçbir meşru temeli olmayan ve doğrudan şirket mantığıyla oluşturulan böylesi bir projede ısrarcı olmak, yoksul hayatların rant uğruna peşkeş çekilmesine razı olmak demektir.

Bu projede ısrarcı olmak -ne derseniz deyin- piyasa mantığının yine ve yeniden halk karşısında, hayatlarımız karşısında galip gelmesi demektir.

Özetle bu projede ısrarcı olmak, siyasi partiler açısından “yok birbirimizden farkımız” demektir!

Bu nedenle tehdit ve baskı uygulamaları yerine, mahalle halkının taleplerine kulak vermek, bölgede yaşayan halkın kendi yaşamları üzerindeki tasarruflarına saygılı olmak, mahalleyi halkla birlikte, demokratik, katılımcı ve diyaloğa dayalı bir süreçle dönüştürmek; belediyenin bugüne kadar eleştirdiği zihniyetle aynı yolda olmadığını göstermesi açısından da belirleyicidir.

Bu açıkça bir niyet ve tercih meselesidir. Tercihinizi piyasacı bir yönetim ve kar odaklı bir anlayış üzerine mi yoksa yoksul-emekçi halktan yana mı kullanacağınız, emin olun ki siyaseten atılan nutuklardan, edilen vaatlerden daha değerlidir.

Daha eşitlikçi, insani ve mağduriyetleri gidermeye dönük bir dönüşüm elbette mümkündür. Sorun, bu adımı atacak siyasi iradeyi göstermektedir.

Bu nedenle kentin halktan ve toplumsal belediyecilikten yana olan kurumları olarak bizler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşanan hukuksuzluğa karşı halkın barınma hakkını sonuna kadar savunacağımızı vurgularken, belediye yönetimini yeniden sağduyuya ve halkın taleplerini duymaya davet ediyoruz.

 

 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi