TMMOB Bileşenlerinin “Hayır” Açıklamaları Devam Ediyor

TMMOB’ye bağlı Odalardan ve İKK’lardan gelen Anayasa Değişikliği Referandumunda “Hayır” oyu kullanma çağrıları artarak devam ediyor. Son olarak İMO ve KMO yönetim Kurulları ile Çanakkale ve Denizli İKKları da “Hayır” açıklamaları yaptılar.

Kimya Mühendisleri Odası, 5 Ağustos 2010 tarihinde anayasa referandumuyla ilgili olarak “Tuzağa Düşmeyeceğiz. 12 Eylül’de bir kez daha hayır diyeceğiz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. Oda YK Başkanı Mehmet Besleme imzalı açıklamada “Unutulmamalıdır ki; eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa ancak halkın örgütlü gücü ve onun mücadelesinin bir ürünü olarak gerçekleşebilecektir. Bir anayasa ancak, özellikle ezilen ve sömürülen büyük çoğunluğunun Anayasa hazırlama sürecine katılması ve taleplerinin kabulü ile demokratik olabilir.” vurgusuna yer verildi.

İnşaat Mühendisleri Odası, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili olarak 5 Ağustos 2010 tarihinde “Türkiye’nin asıl ihtiyacı eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir anayasadır” başlığıyla bir basın açıklaması yayınladı. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp imzalı açıklamada “İnşaat Mühendisleri Odası 12 Eylül‘de yapılacak olan referandumda “Hayır” oyu kullanma çağrısında bulunmaktadır. Bizler bugüne kadar eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir Anayasa yapılması için var gücümüzle mücadele ettik. Bu mücadelemizi bundan sonra da sürdürmeye kararlıyız.” denildi.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ömer Duysal, 12 Eylül’de oylanacak olan anayasa değişikliğine TMMOB olarak ‘Hayır’ diyeceklerini belirterek, “Gerek vatandaşların aydınlatılması gerek bizim neden hayır oyu kullanacağımızı açıklama adına sokaklara iniyoruz” dedi.

10 Ağustos ile 11 Eylül tarihleri arasında Denizli kent merkezi ile ilçe, belde ve köylere gidip, vatandaşlara anayasa oylamasına neden hayır oyu verilmesi gerektiğini anlatacaklarını dile getiren Ömer Duysal, “Halkımızın, emek ve meslek örgütlerinin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin hatta parlamenterlerin bile dahil olmadığı, katılımın önünün tıkandığı anayasa paketi AK Parti’nin kendi rejimini şekillendirme planıdır. Biz demokratik, laik, sosyal hakların gözardı edilmediği bir anayasa istiyoruz. TMMOB bu konuda nettir, tavrı da bellidir. Ülkesini seven herkes referandumda hayır oyu kullanmalıdır” diye konuştu.

TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hicri Nalbant, 12 Eylül Darbe Anayasası’na ve AKP Anayasası’na hayır dediklerini kaydetti. Nalbant, oda binasında yaptığı açıklamada, 12 Eylül’le hesaplaşacağını söyleyenlerin yalan söylediklerini belirterek; “İktidarın kendi anlayışına uygun önerisi ile katılımcı ve çoğulcu bir süreç içinde gelişmeyen temel uzlaşmaya dayanmayan ve bu nedenle milli iradeyi yansıtmayan böyle bir Anayasa değişikliğinin ve bunun halk oyuna sunulmasının özünde yöntem olarak 12 Eylül Anayasası’nın hazırlanma ve kabul sürecinden hiçbir farkı yoktur. Yapılan değişikliklerle gelinecek nokta 17 kez değiştirilen 12 Eylül Anayasası’nın da gerisindedir. Bu şekilde yapılmak istenen bir halk oylaması süreci halkın görüşünün sorulması değil, tıpkı 12 Eylül Anayasası gibi bir dayatma ve aldatmaca olacaktır. Yapılmak istenen Anayasa değişikliği bağımsız olması gereken yargıyı, yasamanın ve yürütmenin, dolayısıyla siyasal iktidarın güdümüne sokacak cumhuriyetin temel niteliklerini ortadan kaldıracak ve ülkeyi otoriter bir yönetim değişikliğine götürecektir. Bu girişimin ne demokrasi, ne hukuk, ne halkın refahı, nede insan hakları yada benzeri bir nedenle ilgisi yoktur. Eğer demokratik bir Anayasa isteniyor olsaydı, dokunulmazlıklar, siyasi partiler yasası, YÖK yasası ve seçim barajının düşürülmesi gibi konular gündeme getirilirdi. Hiçbirisi yapılmamıştır. Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda ne yasa ruhu, ne de demokrasinin adı kalacaktır. Bu tehlikeli gidişe dur demek ve yapılmak istenenlerin karşısında olmak sağduyulu ve ülkesini seven her vatandaşın ödevidir. 12 Eylül’le hesaplaşacağını söyleyenlerin yalan söylediklerini bizler çok iyi biliyoruz. Bu yüzden yalana, sahte göz yaşlarına, 12 Eylül’ün devamı anlamına gelen değişikliğe, Hayır diyoruz” dedi.

Derleyen: Politeknik.org.tr