IMF İçin Değil Halk İçin Bütçe

Emek örgütleri ve toplumsal muhalefet bileşenleri 2009 bütçesine karşı bugün TBMM önündeydi. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla yapılan açıklamada emekçiler, IMF için değil halk için bütçe istediler.

TBMM önünde saat 12.30 da yapılan açıklamaya emek örgütleri dışında siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve DTP Milletvekili Aysel Tuğluk’ unda aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişi katıldı. “Sermayeye, IMF’ye, savaşa değil halk için bütçe istiyoruz” pankartı açan kitle içeride görüşmeleri yapılan bütçeyi, “IMF’e değil halk için bütçe”, “Savaşa değil eğitime, sağlığa bütçe”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla onaylamadıklarını ifade ettiler.

Basın açıklamasını yapan KESK Genel Başkanı Sami Evren, “2009 bütçesi emekçi düşmanı , sadaka bütçesidir, savaşa kaynakları aktaran antidemokratik, militer, piyasa dostu bir bütçedir dedi. AKP iktidarının halk düşmanı bu bütçeyle krizin faturasını halka kesmek istediğini belirten Evren, IMF’nin istekleriyle yoksulluğun her geçen gün daha fazla arttığını söyledi.

Sami Evren, İşten atmalara, düşük maaş oranlarına, yoksulluğa, işsizliğe ve anti demokratik uygulamalara karşı emekçilerinin sesini yükseltmeye devam edeceklerini ve halkı kamu hizmetlerinden yoksun bırakan, sosyal devleti tümüyle ortadan kaldırmayı amaçlayan bütçenin ger çekilmesi gerektiğini belirtti. Evren, kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağına halkın katılımı ile karar verilmesinin, halkın üzerindeki vergi yükünün azaltılmasının ve asgari ücretlilerin vergiden muaf tutulmasının, kamu hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve herkese ulaşılabilir olmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Açıklama sonrası yarın Türkiye’nin her yerinde yapılacak meşale yürüyüşüne çağrıda bulunuldu.

Tüm Türkiye’de meşaleli yürüyüşler yapılacak

27 Aralık Cumartesi günü tüm illerde meşaleli yürüyüşlerle 2009 bütçesi protesto edilecek. “Biz karşı çıkarsak yapamazlar” diyen emek örgütleri bütçeye karşı herkesi sokağa çağırıyor.

Ankara’da Saat 17.00’da Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne yürünecek.

İstanbul’da da Saat 18.00’da Taksim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray’a bir yürüyüş yapılacak.

İzmir’de saat 17:00’de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde toplanılacak, Varyanttan Büyükşehir Belediyesi önüne yürünecek.

Eskişehir’de Saat 17:30’da Odun Pazarı 7ler Parkı önünde buluşulacak.

Kocaeli’de Saat 17:00’de Yürüyüş yolu başından İnsan Hakları Parkına yürünecek.
 

Sendika.Org – Politeknik.org.tr