II. Uludağ Mühendislik Günleri Sona Erdi

27 Mart Salı günü oda başkanlarının açılış konuşmalarıyla başlayan Mühendislik Günleri, EMO Yönetim Kurulu Üyesi Neriman Usta’nın katılımıyla yapılan “Nükleer Enerji” paneliyle devam etti. Panelde; ülkemizdeki elektrik üretiminin geçmişten günümüze gelişimi, elektriğin özelleştirilmesi, nükleer enerjinin dünyadaki örnekleri ve Türkiye’de kurulması planlanan nükleer santraller gibi konular ele alındı. 
28 Mart Çarşamba günü GDO’ya Hayır Platformu Temcilcisi ve Ekolojik Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arca Atay’ın katılımıyla “GDO” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde; GDO’nun zararları ve GDO’lu üretim ile bitirilmeye çalışılan küçük üreticiler anlatıldı. Prof. Dr. Ahmet Öncü’nün katılımıyla gerçekleştirilen “Veblen: Mühendisler ve Fiyat Sistemi” paneliyle devam edildi. Prof. Dr. Ahmet Öncü; Thorstein Veblen’in mühendislerin üretim üzerindeki rollerini ve finans sistemi üzerine görüşlerini aktardı.
 
29 Mart Perşembe günü Makine Mühendisi Elif Güven ve Kocaeli Üniversite’nden bilgisayar mühendisliği ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımıyla “Eğitimdeki Dönüşüm: Bologna Süreci” paneli yapıldı. Etkinlik neoliberal politikaların üniversiteler üzerindeki etkileri ve Bologna Süreci tartışmalarıyla devam etti.
 
30 Mart Cuma günü TMMOB ZMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy ve TMMOB ZMO Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hicri Nalbant’ın katılımları ile “Otoyol Projesi, 2/B Arazileri” ve “Siyanürlü Altın Arama” panelleri yapıldı. Panellerde otoyol projesinin Bursa hattından geçen yerlerde verdiği ve önümüzdeki yıllarda verebileceği zararlar haritalarda ve rakamlarla gösterilerek anlatıldı. Bunun yanında otoyol projesiyle birlikte yok olacak tarım alanlarının ve ağaç sayılarının yöre halkının geçim kaynağına ve çevreye vereceği zararlar belirtildi. 2/B arazilerinin tanımı ve genelgesi açıklandı. Çıkarılacak yasa ile 2/B arazilerinin yabancılara satışını kolaylaştırıcı bir adım atılmaya çalışıldığı anlatıldı. Daha sonra siyanürle altın aramanın ihtiyaçtan mı yoksa rant için mi yapıldığı sorularına cevap arandı. Panellerden sonra geçilen forum bölümünde “Neden mühendislik günleri?”, “Mühendislik günleri hangi üniversitelerde düzenleniyor, neyi amaçlıyor?” gibi sorular üzerine tartışmalar yapıldı. II.Uludağ Mühendislik Günleri’nin eksikliklerinin neler olduğu tartışıldı. Önümüzdeki yıl düzenlenirken daha fazla sosyal etkinliklerin yer aldığı daha zengin bir etkinlik olması, ara etkinlikler düzenlenerek Mühendislik Günlerinin tanıtımı yapılması gerekliliği ön plana çıkarıldı.
 
Politeknik-genç / Bursa