İçmimarlar Odası ‘Kursların’ Kapatılmasını İstiyor

TMMOB İçmimarlar Odası, İçmimarlık Kurslarının kapatılması için harekete geçmek üzere MEB ile yazışmalarda bulundu. 

İçmimarlar Odası, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Müdürlüğü’ne ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne yolladığı yazı ile içmimarlık kurslarının içmimarlık mesleği ile ilgili ne tür sorunlara yol açtığına değinerek bu kurslara hangi kıstaslar esas alınarak izin verildiğini sordu.

Odanın ilgili yazısına istinaden gelen cevaplarda, kursların 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği hükümlerine göre izinlerinin verildiği, Kursların öğretim programlarının Talim Terbiye Kurulunun onayı ile belirlendiği, İçmimari Kursları öğretim programının Talim Terbiye Kurulunun 09.10.1987 tarih 174 sayılı oluruyla kabul edildiğini ifade ediyordu. Öğretim programının amaçları arasında “iç mimari ve dekorasyon açısından mesleki resim bilgisinin temel esaslarını öğretmek, imalat resimlerinin okunmasını sağlamak ve gerektiğinde kroki veya yapım resimlerini çizebilme yeteneğini kazandırmak, resim sanatının içmimarideki önemini tanıtmak ” ifadeleri yer almaktaydı.

İçmimarlar Odası’nın konuyla ilgili cevabında ise “Öncelikle içmimarlık; Yasalar ve ilgili kurumların (ülkemiz için YÖK) denetim ve yönergeleri doğrultusunda tanımlanmış, yetkin bir üniversite lisans eğitimi ve bu bağlamda kazanılan deneyim ve tatbiki beceriler ile donatılmış, kullanıcıların yaşam kalitesini artırarak, kamunun sağlık, emniyet, refah ve yaşam çevresini korumak için; iç mekanların kalitesi ve fonksiyonlarına yönelik problemleri tanımlayan, araştıran ve yaratıcı çözümlerle bu problemleri çözen; tasarım analizi, alan planlaması, iş programlaması, estetik ve uzmanlaşmış olduğu iç yapı konstrüksyon, yapı sistemleri ve elemanları, iklimlendirme, ısı kontrolü, aydınlatma, akustik gibi iç mekan performansları, yönetmelikler, donatı, malzeme, mobilya ve tefriş bilgisiyle mekansal çözümler üreten; bu bilgi ve becerileriyle sahada iş tetkiki ve koordinasyonu gibi hizmetleri sunan; iç mekanların tasarımlarına ait şema, kroki, çizim, şartname ve ilgili tüm görsel, yazılı ve resmi dokümanları hazırlayan meslek alanıdır. İçmimarlık unvanı ise ancak,  25.04.2006 tarih 26149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği 7. maddesi gereği, üniversitelerin 4 yıllık içmimarlık ve içmimarlık çevre tasarımı bölümlerinden mezun olanların Odamıza kayıt olmaları ile kullanabilecekleri bir unvandır. “ denildi.

Yapılan yazışmalar sonucunda TMMOB İçmimarlar Odası, Yönetim Kurulu üyesi Doç. B. Burak KAPTAN tarafından hazırlanmış olan MEB Onaylı İçmimarlık Kursları Hakkında Rapor le birlikte T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne randevu talebinde bulundu. Randevu talebinin kabul edilmesiyle birlikte Oda Genel Sekreteri Abdullah Alkan ve Hukuk Müşavirimiz Av. Derya Atmaca Öztürk görüşmelerde bulundu. Görüşmenin detaylarının oda bülteninde yayınlanacağı duyuruldu.

politeknik.org.tr