IBM Türk’e İlanla Protesto

IBM Türkiye çalışanları sendikal örgütlenme haklarının yönetim tarafından engellenmesini farklı bir yol kullanarak protesto etti. Gazetelere, “IBM Türk Çalışanları Olarak Kamuoyuna Duyuru!” başlığıyla bir ilan veren çalışanlar yönetimin sendikal örgütlenmeyi engellediğini açıkladılar.

“Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı, örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır. Bu hakkın engellenmesi insan hakları ihlali olduğu gibi Avrupa Birliği Yasalarına ve IBM tarafından imza altına alınmış uluslar arası sözleşmelere de aykırıdır.” Denilen açıklamada IBM’nin en yetkili kişisi Sam Palimisano’ya bu haksızlığa son vermesi çağrısında bulunuldu.

IBM Türkiye Çalışanları adına Tez Koop İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından gazetelere verilen ilanda şunlar söylendi:

“IBM Türkiye çalışanlarının geleceği ve güvenli iş ilişkisi için son derece önemli olan sendikal örgütlenme hakkının, IBM Türkiye tarafından engellendiğini kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz.

Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı, örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır. Bu hakkın engellenmesi insan hakları ihlali olduğu gibi Avrupa Birliği Yasalarına ve IBM tarafından imza altına alınmış uluslar arası sözleşmelere de aykırıdır.

IBM Türk yönetimi bu tavrıyla, demokratik işlerliğe, Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecine ve taraflar arasındaki sosyal diyalog yönetiminin gelişmesine zarar vermektedir. Çalışanların iradesini yok sayan bu anlayışı kınıyor ve protesto ediyoruz.

Tüm Türkiye huzurunda IBM’in en yetkili kişisini bu adaletsizliğe son vermeye çağırıyoruz:

Sayın Sam Palimisano, bize ve ülkemize yapılan haksızlığa son verin!

Sendika.org