HKMO: Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Özgürlük
Spread the love

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Özgürlük
“her 1 Mayıs‘ta yepyeni bir güneş doğar”
Baskı, zulüm ve sömürüye karşı daha coşkuyla, umutla, heyecanla ve dirençle 1 Mayısta alanlardayız.  Birlik ve dayanışma ile güçlü ses vereceğiz geleceğimize.
Dünyanın bütün emekçileri,  ezilen ve sömürülenleri 1 Mayıs bayramını kutluyorlar. Bir gün sömürünün bitirileceğine, özgür insanların eşit bir toplum yaratacağına, insanca yaşam koşullarının hayata geçeceğine olan inanç ve umut, dünyanın bütün meydanlarında, rengârenk duygularla 1 Mayıs günü tekrarlanıyor.

Ülkemizde işçi sınıfı sayı olarak çoğalmakta ama gelir düzeyi her geçen gün düşmektedir. Asgari ücrete mahkûm edilen ve taşeronlaştırılarak sosyal güvenceleri yok edilen emekçiler, köleleştirilmeye çalışılan bir sessiz çoğunluk haline getirilmek istenmektedir. Nüfusumuzun % 20‘si yoksulluk sınırının altındadır. İşsizlik ve yoksulluk her geçen gün artmaktadır.  Egemen sınıflar işçi sınıfının örgütlenmesi ve güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan işsizler ordusuyla işçi sınıfını tehdit etmektedirler.
Bölgemizde ise emperyalizmin karanlık planları adım adım uygulanmakta ve ülke işgallerinin nerede duracağı bilinmemektedir. Uygulanan yeni politika ikiyüzlü bir politikadır. Halk kitlelerini sözde “demokratik” talepler doğrultusunda sokağa dökerek yarattıkları diktatörleri deviriyoruz diye ülkelere bombalarla “müdahale” etmek üzerine kuruludur. Neoconların “sopa” siyasetiyle Soros vakıflarının sözde “demokrasi”den yana “Sivil Toplum Kuruluşları” bölgemizde yeni politikalar uygulamakta, ülkeleri önce iç savaşa sürükleyip sonra “Kurtarmaya!” çalışmaktadırlar.
Emek, sermaye ve üretim ilişkileri üzerine oluşturulacak sınıfsal eksenli mücadele alanı ve bilinçli duruşun emperyalizmi korkutacak en büyük güç olduğu bilinmektedir. Hem ülkemiz hem bölgemiz açısından emperyalizme vurulacak en büyük darbe ise mücadele ve direniş sürecinde kol kola ve omuz omuza olmaktır.
Yaşadığımız coğrafyada bu olgunluğu gösterecek en önemli işçi sınıfı Türkiye‘dedir. Türkiye emekçileri, 1 MAYIS, “15-16 Haziran” direnişinden sendikal hareketlerin güçlenmesine, tarım emekçileri ve köylü hareketlerinden öğrenci ve gençlik eylemlerine kadar onlarca deneyimi vardır. Deneyimlerin bedelini ise her zaman en ağır şekilde ödemiştir.
1 Mayıs 2011 kutlamaları emperyalizmin hedeflediği amaçları yerle bir edecek demokrasi, özgürlük, kardeşlik ve barış taleplerini emperyalizme inat öne çıkararak yepyeni bir güneşin doğmakta olduğunu bir kez daha vurgulayacaktır. 1 Mayıs 2011‘in, bu bilinçle ve deneyimleri kapsayacak olgunlukta, geniş bir katılım ve dayanışma ile işçi sınıfı mücadele tarihinde iz bırakan güçte geçeceğine ve bu mesajı vereceğine inanıyoruz.
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, insanca yaşam, eşit, özgür daha güzel bir dünya için dayanışma umudumuzu yineleyerek 1 Mayıs‘ta alanlardayız.
TMMOB HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Spread the love