İMO: 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun!

Bu ülkenin inşaat mühendisleri olarak,  ülke genelinde yaşanan neo-liberal dönüşümün yol açtığı yıkım karşısında sesimizi yükseltmek için, emekçilerin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayısta başta Taksim olmak üzere alanlarda olacağız.
Söyledik, söylüyoruz , söyleyeceğiz…
Neo-liberal dönüşümün emekçilerin çalışma hayatında yarattığı tahribat, emekçilerin hayatlarının ellerinden alınması noktasına gelmiştir.
Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları geleceğe dair umutları tüketmekte, emekçiler, bunalıma yol açacak koşullarda çalışmaya mahkum edilmek istenmektedir.
 
Denetimsizlik, kayıt dışı istihdamın engellenmesinden ziyade teşvik edilmesi,  emekçilerin tanımlı ve yasal olan haklarından mahrum bırakılması ve iş cinayetlerine davetiye çıkarılması anlamına gelmektedir.
 
Kamu yatırımlarından vazgeçilmesi ve kamu  istihdam alanının daraltılması ile taşeronlaştırma süreci hızlandırılmakta, kamu politikaları sermayenin ilkesi olan “kâr” ilkesine göre düzenlenmekte ve emekçilere köle gibi çalışmak dayatılmaktadır.
 
Bu koşullar karşısında yaşamlarını ve geleceklerini savunmak için sendikalaşmaya ve örgütlenmeye kalkışan emekçiler işten çıkarılmakta, hukuk dışı baskılara maruz bırakılmaktadır.
 
Serbest piyasa ekonomisinin kaçınılmaz bir sonucu olan işsizlik, ülke genelinde her geçen gün artmakta, eğitim,sağlık barınma ve ulaşım gibi temel insani haklar piyasanın egemenliğine terk edilmekte, çocuklarımız geleceksiz bırakılmaktadır.
 
Emekçilerin hayatına kast eden serbest piyasa ekonomisinin ilkelerine dayanan politikaları geliştiren ve seçim öncesi daha da  hızlı bir şekilde uygulamaya koyan AKP hükümetinin kendisidir.  AKP‘nin “kâr” ve iktidar hırsı, işçi ve emekçilere, yoksulluk, güvencesizlik, işsizlik ve hatta ölüm vaat etmektedir. En temel hak olan yaşama hakkına göz diken bu iktidarın Kürt ve Türk halklarının özlemini duyduğu demokrasinin kurucusu olması olanaksızdır. Otoriter, despot ve baskıcı uygulamalarla bu gerçeklerin üstü örtülemeyecektir.
Son dönemde yaşanılan anti demokratik ve baskıcı uygulamalar, genel seçimlerin polis devletinin gölgesinde geçecek olduğunun göstergesidir.Bütün toplum korku ve umutsuzluğa mahkum edilmek istenmektedir. Oysa  tarih  boyunca gerek dünyada gerekse Türkiye‘de halklar ve emekçiler, hayatlarına yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmamış, başka bir dünyanın mümkün olduğunun kanıtı olmuşlardır. Bu nedenle 1 Mayıs 2011, başta emekçilerin kazandığı bir alan olan Taksimde olmak üzere tüm Türkiye‘de, AKP‘nin yarattığı karanlığa karşı bir umut olacaktır.
İnşaat Mühendisleri Odası bu umudun bir parçası olarak, işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs‘ta alanlarda yerini alacaktır.
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Emekçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü!
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu