HKMO: “Öğrencilere Karşı Saldırılar Devam Ediyor…”

5 Ocak 2011 tarihinde, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, ODTÜ Kampüsü Ana Giriş Kapısı‘nda biraraya gelerek düzenledikleri “Polise, YÖK‘e, AKP‘ye BAŞKALDIRIYORUZ” konulu basın açıklaması eylemi polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Öğrenciler, Kampüs çıkışında biraraya gelip, AKP Parti Binası‘na yürüyecek ve eşit, parasız, bilimsel eğitim istediklerini bildiren bir basın açıklaması yapacaklardı. Fakat, Aralık 2010‘da Başbakan‘ın İstanbul‘daki Rektörler ile yaptığı buluşmayı protesto etmek isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Dolmabahçe‘de, yine Başbakan‘ın Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısını protesto etmek isteyen ODTÜ‘lü öğrencilerin kendi kampüslerinde uğradıkları polis şiddeti, bu eylem girişiminde de devam etti. Bütün yurttaşlar gibi öğrencilerin de en demokratik hakkı olan Anayasa‘nın 34. maddesinde yer alan “protesto etme” hakkı, polis şiddeti, gaz bombaları, tazyikli sular ve coplar ile gaspedildi.
Öğrenci eylemlerine yapılan müdahaleler, aynı zamanda üniversitelere, bilime, eğitime, hak arayışına, demokrasiye ve adalete yapılan müdahaleler olduklarından, siyasal iktidarın şiddet uygulayan müdahalelerini ve otoriter-baskıcı tavrını kınıyor, özgürlük ve demokrasi yolundaki öğrencilerin mücadelelerini destekliyoruz.
Üniversitelerde ne sivil ne de resmi polis istemiyor, öğrencilerin baskıcı ve yasakçı bir üniversitede bu ülkenin geleceğini özgürce çizemeyeceğini söylüyoruz.
TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ocak 2011