HKMO, İMO, JMO, MO, ŞPO İstanbul Şubeleri: “Odalarımızı Görmezden Gelen TOKİ’nin Mecburi Davetine Katılmıyoruz”
Spread the love

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 4 – 5 Mart 2011 tarihlerinde düzenlenen “KONUTTA YENİ YAKLAŞIMLAR, STRATEJİLER, EYLEMLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM” başlıklı kurultaya konuşmacı olarak davet edilen TMMOB‘a bağlı Meslek Odaları tarafından, aşağıda açıklanan gerekçeler nedeniyle Kurultay‘a katılmama yönünde ortak karar alınmıştır.

Aşağıda imzaları bulunan Meslek Odalarının Yönetim Kurulu Başkanlarına Kurultay‘a Odalarını temsilen konuşmacı olarak katılmaları için 20 Şubat 2011 tarihine kadar yanıtlanması uyarısıyla davetler gönderilmiştir. Fakat davet ekinde taslak program olarak belirtilen oturum şemasının 20 Şubat tarihinden çok önce Kurultay broşürlerine basıldığı ve dağıtımının etkin bir şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu program broşürü kişi ve kurumlara gönderilen davetiye zarflarında da yer almış ve Meslek Odalarımızın İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlarının bir kısmı, henüz davetlere cevap vermedikleri halde ilgili oturumda katılımcı olarak yer almışlardır.

Yerli ve yabancı çok sayıda uzman, akademisyen ve bürokratın yer aldığı 2 günlük kurultay programında, TMMOB‘ye bağlı Meslek Odalarının Şube Başkanlarının konuşmacı olarak göründüğü “SİVİL İNİSİYATİF VE KENTSEL DÖNÜŞÜM” başlıklı paralel oturum içeriğine bakıldığında, oturumda Meslek Odalarımızın dışında katılımcı bulunmadığı görülmektedir. Meslek Odalarımız aynı çatı örgüt altında, kamunun ve ülkenin yararı doğrultusunda mücadele etmekte, barınma hakkını hiçe sayan ve halkı yerinden eden kentsel dönüşüm uygulamalarına yine birlikte karşı durmaktadır. Yapılan davetin ve program formatının, her zaman bir arada duran ve kente karşı işlenen suçlara bilimsel ve teknik birikimi ile müdahale eden Meslek Odaları‘na kağıt üzerinde, pasif bir temsiliyet sunmaktan öte bir amacının olmadığı ortadadır.

Söz konusu oturum içeriği TOKİ‘nin Meslek Odaları‘nın konut ve kentsel dönüşüm konularındaki geçmiş deneyimleri, edindikleri bilgi birikimleri ve ileriye dönük mesleki öngörüleri karşısındaki bakış açısını açıkça sergilemektedir. TOKİ, Meslek Odalarına ilgili diğer aktörlerle bir arada konuşma ve tartışma fırsatı vermemekle eleştiri ve düşünce farklılıklarına açık olmadığını, bir kez daha ortaya koymuştur. Kurultay‘ın içerik ve katılımcı profiline bakıldığında, TOKİ‘nin yakın geçmişten bu yana süren ve Odalarımızca defalarca dava konusu edilen yanlı uygulama ve politikalarındaki anlayışın tekrar edildiği görülmektedir.

Ayrıca, Odalarımızın davet edildiği oturumun “SİVİL İNİSİYATİF VE KENTSEL DÖNÜŞÜM” şeklindeki başlığı ile; her zaman kamudan ve kamu yararından yana olan Odalarımızın sivil rolleri yanında, 6235 sayılı Kanun çerçevesinde kamu kurumu niteliğinde anayasal meslek örgütleri olduğu gerçeği, unutturulmaya çalışılmaktadır. Bu tavır ile Odalarımızın kamu adına meslek alanlarına ilişkin düzenleyici rolleri göz ardı edilmekte ve TOKİ tarafından yeni bir rol biçilmeye çalışılarak, Odalarımız birer sivil inisiyatif olarak nitelendirilmektedir.

Aşağıda imzası bulunan Meslek Odaları, demokratik çerçevede ve katılımcı anlayışla organize edilen her platform ve etkinliğe katılım göstermekte, fikir ve önerilerin bilimsel çerçevede tartışıldığı her masada, meslek alanını ve kamuyu temsil etmekten kaçınmamaktadır. Fakat yukarıda açıklanan gerekçelerle Odalarımızın görüşlerine kapalı olduğu aşikar olan ve sadece kağıt üzerinde katılımlarını öngören KONUT ve KENTSEL DÖNÜŞÜM KURULTAYI‘na ilişkin mecburi davete katılım göstermemekle birlikte Sn. TOKİ Başkanı‘nın daha önceki demeçleri nedeniyle gazetelerde yayınlattığımız teksipler için özür dilemeye çağıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi


Spread the love