HKMO: “Bu Şiddet Hemen Durdurulsun!”

Son birkaç gündür, Taksim-Gezi Parkı`nda Topçu Kışlası görünümlü AVM ve rezidans oluşturulması için yüzlerce yıllık ağaçların ve doğanın yok edilmesine karşı başlayan barışçıl gösteriler, tahrike yönelik bir kısım beyanlar ile polis şiddeti nedeniyle kontrolsüz bir noktaya doğru gitmektedir.

Siyasal iktidarın, Taksim-Gezi Parkı‘nda başlayan yağmanın karşısına dikilen yurttaşları yok sayan, alay eden, aşağılayan beyan ve uygulamaları, bugüne kadar Türkiye`de örneğine rastlanmamış bir şekilde, kendiliğinden harekete geçen insanlarımızı demokrasi, özgürlük, barış, insan hakları ve ülke menfaatleri çerçevesinde bir araya getirmiştir.

Ortaya çıkan halk tepkisi ülkenin dört bir yanını sarıp sarmalamıştır. Direniş büyümüştür, ülke sathına yayılmıştır.

Emniyet güçleri, kadın, çocuk, yaşlı demeksizin ayrımsız herkese karşı şiddet, zulüm ve vahşet uygulamaktadır. Doğrudan insanları hedef alarak gaz bombaları atmaktadır. Hukuk devleti ve demokrasi ortada yoktur.

Oysa, demokratik ülkelerde protestolar karşısında kolluk güçlerinin alması gereken tek önlem vardır. O da “tahammül”dür. Bu türden eylemler, yurttaşlar için bir “hak”tır. Emniyet güçlerinin görevi bu hakkın kullanılmasının teminidir.

“Artık Yeter” diyoruz ve sorumlu herkesi “Aklınızı Başınıza Alın” diye uyarıyoruz.

Bu sese geç olmadan kulak verilmelidir.

Acilen yapılması gerekenler açıktır:

    -Polis şiddetine bir an önce son verilmelidir ve sorumluları görevden alınmalıdır.
    -Gözaltına alınanlar ivedilikle serbest bırakılmalıdır.
    -Halkımız hiçbir şekilde provokasyona gelmemelidir.
    -Gezi Parkı halka yeniden açılmalıdır, AVM ve Topçu kışlası yapılması planlarından vazgeçildiği bizzat Başbakan tarafından açıklanmalıdır.

Altı gün içinde yaşananlar, umuyor ve diliyoruz ki akıl ve sağduyu sahibi her kesim için bir dönüm noktası olacaktır.


TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası