Halkın Mühendisleri, Güvencesizler ve Üniversiteliler Ankara’da Buluştu
Spread the love

3. Politeknik buluşması 4 Aralık 2011 Pazar günü Ankara’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde gerçekleşti. Türkiye’nin birçok yerinden gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları; iş yaşamındaki güvencesizliğe karşı mücadele, AKP’nin yükselen neoliberal saldırılarına karşı halkın mühendisi çalışması ve Politeknik Genç alanlarında tartışmalar gerçekleştirdi.

Buluşma Politeknik Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Hocaoğulları’nın açılış konuşması ile başladı. Geçmiş bir yılda Politeknik’in gündem yaptığı konuların özetini içeren bir sunum yapan Hocaoğulları; HES, termik santrallar ve nükleer santrallara karşı direnişlerin, kentlerdeki rant politikalarına karşı ulaşım, barınma ve yaşanabilir kent hakkı mücadelesinin, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel gündem maddelerini oluşturduğunu ifade etti.

Detaya inildiğinde bu temel başlıklar etrafında: üniversitelerde HES panelleri ve 9 Nisan Su Hakkı Mitingi’ne katılım, Haydarpaşa ve Demirören AVM ile ilgili etkinliklere katılım, ulaşım zamlarından sonra çıkarılan ulaşım raporları, 3. köprüye karşı direniş hattının örgütlenmesinde etkin rol alma ve eylemlerinde bulunma; gıda, kimya ve ziraat mühendislerini etkileyen Yeni Gıda Yasası gibi konularda güvencesizliğe karşı site üzerinden gündem oluşturulması, OSTİM patlamasını gündeme alan basın açıklaması, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin kurulması sürecinde Politeknik üyelerinin aktif rol almaları, ‘Halkın Mühendisleri Broşür Dizisi’nin ilk broşürü olan ‘Yaşam için pratik bilgiler’ broşürünün yayınlanması ve ardından Politeknik Afet Çalışma Grubu’nun hazırlamaya başladığı ve yakında çıkacak olan Deprem ve Güvenli Barınma Hakkı broşürü, Van depreminin ardından deprem konusunda üniversite ve mahallelerde yapılan bilgilendirme toplantıları öne çıkan etkinliklerdi.

Buluşmanın ilk oturumunda Hansel Özgümüş siyasi gündem hakkında konuşma yaptı. Referandum ve genel seçimlerden sonra gittikçe daha da belirginleşen AKP hegemonyası ve neo-liberal politikalarına karşı bir dizi direniş gerçekleşmesine rağmen hala bütünsel bir duruş olmadığını söyleyen Özgümüş, AKP’nin muhalefeti devlet şiddeti ve tutuklama terörü ile baskıladığını ve tasfiye etmeye çalıştığını ifade etti.  Gazatecilere yönelik operasyonlarla KCK ve Hopa davalarının bu süreçte öne çıkan davalar olduğunu vurguladı.

Van depreminde halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmaması ve buna karşı açığa çıkan tepkileri dahi şiddetle bastırmasını bu siyasi atmosferin görüntüsünün tipik bir örneği olduğunu ifade eden Özgümüş, ‘krizi fırsata çevirme’ söylemiyle bu sürecin de kentsel dönüşümü meşrulaştırmak için kullanıldığını söyledi.

Buluşmada TMMOB Genel Kurul süreci de gündem oldu. Hansel Özgümüş, KHK’lar ve yeni açılan bakanlıkların TMMOB’nin bakanlıklara bağlanmasının önünü açan düzenlemeler olduğunu vurgularken, TMMOB’nin bu saldırıyı, yüzünü üyelerinin çoğunluğunu oluşturan ücretli ve genç mühendis ve mimarlara dönmeden göğüsleyemeyeceğini ifade etti. Özgümüş, Siyasal iktidarın KHK saldırısına maruz kalan  bir başka ‘meslek örgütü’ TTB’nin hemen karşı bir süreç örme çabasının değerli olduğunu ancak TMMOB yönetim kurulunda KHK’lara karşı pratik bir süreç örgütleme kararının çıkmamasının bile AKP saldırganlığını durdurma konusunda iddiasızlığın göstergesi olduğunu belirtti.

Sunumun ardından salondan yapılan katkılarla gündeme devam edildi. MMO İstanbul Şube YK üyesi Hayati Can, örgütsel bir yenilenme ve AKP politikalarıyla kapışmayı önüne koymayan bir TMMOB’nin kavgasız bir teslimiyet yaşayacağını ekledi. İMO Ankara Şube YK üyesi Ferhat Yaşar Arıkan ise TMMOB’nin yaşadığı bu baskılanmada Birlik içindeki direngen unsurların öne çıkacağını ve bu noktada Politeknik’in daha fazla insiyatif alması gerektiğini söyledi.

Verilen yemek arasının ardından ikinci oturuma geçildi. Oturumda ilk olarak  Politeknik’in 2 ay boyunca sürdürdüğü Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Güvencesizlik Durum Anketi’nin ilk sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.
Daha sonra Ertuğrul Bilir tarafından MMŞP’lerin güvencesizleşmesi ve “halkın mühendisi” kavramını vurgulayan bir sunum yapıldı.

Halkın mühendisleri…

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki faaliyetlerinde ve gündelik yaşamlarında halktan yana tavır almasının önemine dikkat çeken Bilir, halka karşı sorumluluk duygusu ile ortaya çıkan bu çizginin mühendis-mimar hareketi içinde yeni bir mayalanmanın olmazsa olmazı olduğu vurgulandı. Bilir ayrıca halkın mühendislerinin bilimsel bilgi ve teknik formasyonlarıyla neoliberal politikalara karşı mücadeleyi büyütecek dinamikler taşıdığını belirtti.

Güvencesizlik…

Diğer yandan toplumsal bilinç ve duyarlılık taşımayan mühendislerin de artık sistemin çelişkileriyle yüzleşmek durumunda kaldıkları bir proleterleştirme sürecinde oldukları ifade edilirken emeğin güvencesizleştirilmesinden mühendislerin de etkilendiği konuşuldu.
Mühendislerin giderek işçi sınıfının parçası olmasının güvencesizlik alanında kitleselleşme potansiyelini öne çıkarttığı dile getirildi. Ücretlerin düşüşü, uzun çalışma saatleri, iş kaybı korkusu ve kapitalizmin üretim biçimi nedeniyle mühendisin yaptığı işten tatmin olmamasının yanında bugün sahip olduğu bilgiyi halk yararına kullanmasının önünde de bir dizi engel bulunduğu ve dolayısıyla halkın mühendisi çizgisi ile güvencesizliğe karşı mücadelenin bütünlüklü bir bakış açısı ile örgütlenmesi gerektiği dile getirildi.

Üniversiteliler…

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen Politeknik Genç üyeleri de diğer sunumlara katıldıktan sonra bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda dönem başında yapılmış olan toplantıda hedef olarak konulan  kitap okumalarından elde edinilen birikimlere kısa kısa değinildi. Geçtiğimiz ay çerisinde gerçekleştirilen deprem panellerine dair konuşuldu. Sistemin güvencesizleştirme ve geleceksizleştirme saldırısına karşın gençliğin müdahale kanalları tartışıldı. İlk dönem sonuna kadar deprem konulu ve mühendislerin neoliberal sistemdeki konumlarına dair tartışmaların yapılacağı etkinlikler planlandı.

50’yi aşkın Politeknik üyesinin katıldığı 3. Politeknik Buluşması, güvencesizlik ve halkın mühendisi olma konularında pratiklerin ilerletilmesi vurguları ve aralarında Politeknik üyelerinin de bulunduğu Hopa tutuklularının 9 Aralık’ta yapılacak duruşmasında Ankara Adliyesi’nde olunacağı mesajı ile son buldu.

politeknik.org.tr

 

 


Spread the love