Halkın Hakları Forumu ve Mühendisler

Halkın Hakları Forumu 21-22-23 Ocak günleri Ankara’da gerçekleşecek. Forum hazırlıklarına halkın mühendisleri, mimarları ve plancıları da katılıyor.  
 
Halkevleri’nin 2.sini düzenlediği forumun hazırlık çalışmalarına bir çok kurum, akademisyen ve sanatçı da katkı sunuyor.
Forum kapsamında Eğitim Hakkı,Sağlık Hakkı,Ulaşım Hakkı, Barınma Hakkı, Emekli Hakları ve Emeklilik Hakkı, Enerji Hakkı, Engelli Hakları, Güvenceli Çalışma Hakkı, Hak Mücadeleleri ve Hukuk, Kültür-Sanat Hakkı, Su Hakkı, Tarım – Gıda Egemenliği – Beslenme Hakkı, Çevre Hakkı, Üniversite Mücadelesi ve İletişim Hakkı atölye çalışmaları yapılıyor. 
Özellikle ulaşım, barınma, enerji, su ve çevre hakkı atölyeleri çalışmalarına mühendis ve mimarlar da yoğun ilgi gösteriyor.
AKP’nın neo-liberal program doğrultusunda hızla uygulamaya soktuğu projeler halkın yaşam hakkını elinden alan sonuçlar doğuruyor. Barınma, ulaşım, enerji, su ve çevre alanlarında kentsel dönüşüm adı altında sürdürülen yıkımlar, üçüncü köprü projesi, ulaşım zamları, sayıları 2000’i aşan HES projeleri, elektrik dağıtım ve üretim özelleştirmeleri örnekleri atölyelerin başlıca konuları olarak irdelenirken mühendis ve mimarlar bilgi birikimleri ve teknik formasyonlarıyla atölyelere katkı sunuyorlar.
Ankara Dikmen’de yıllardır süren barınma hakkı mücadelesi ve kazanımları, barınma hakkı atölye çalışmalarının somut bir zeminde ilerlemesini sağlarken, inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerinin o bölge için tasarladıkları ve uygulamaya başlayacakları projelerle büyüyor.
Enerji alanında yaşanan özelleştirmeler yakın bir gelecekte yüksek zamlı faturalar, özelleştirilen santrallarda olası işten çıkarmalar ve güvencesizleştirme saldırısı olarak karşımıza çıkacakken; enerji hakkı atölyesinde mühendisler “enerji insanca yaşamak için bir haktır” diyerek bu çalışmanın programını ve taleplerini üreten tartışmalar yapıyorlar.
Forumun hazırlığında süren atölye çalışmalarıyla birlikte forum günlerinde yapılacak son atölye toplantılarında sonuç bildirgeleri oluşturulacak. Sonuç bildirgeleri ile gelecek dönemde sürdürülecek çalışmaların programının netleşmesi hedefleniyor.
politeknik.org.tr