Haliç Projesi’nin mimarlarına dayanışmadan çağrı

Haliç Dayanışması bir açıklama yaparak, Haliç Tersanesi’ni yok edecek projenin mimarı olduğu öğrenilen  Yüksek Mimar Han Tümertekin’e ve MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Ceylan’a, kamuoyuna hesap verme çağrısı yaptı.

Haliç Dayanışması aylardır Tersane-i Amire’nin satılmasına ve yağmalanmasına karşı mücadele ediyor. Kamuoyundan saklanarak ilerleyen bu talan sürecinin takipçisi olan Haliç Dayanışması projenin mimarları Han Tümertekin ve Oğuz Ceylan’a her ne yapılıyorsa onu açıklama ve hesabını verme çağrısı yaptı.

Haliç Dayanışması’nın çağrısı şu şekilde;

Camialtı ve Taşkızak Tersaneleri’nin yeniden kullanım projesini Y. Mimar Han Tümertekin’in, projenin danışmanlığını ise, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Ceylan’ın üstlenmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Haliç Dayanışması olarak Temmuz 2013’ten bu yana, sözkonusu alanın, Haliç Tersaneleri bütünlüğünün, Haliç’in ve dolayısı ile kente/bize ait değerlerin korunması, yaşatılması konusunda söz hakkımız olduğundan yola çıkarak örgütlenmiş durumdayız. Tersane emekçileri, mahalleler, meslek örgütleri, STK’lar, uzmanlar ve kent hakkını savunan bireylerden oluşan Haliç Dayanışması örgütlenmesi olarak, 6 asırlık geçmişi olan bu alanın varlığını, üretim ve eğitim programları ile şeffaf bir süreçte sürdürmesini talep ediyoruz.

Bu bağlamda, Y. Mimar Han Tümertekin, Prof. Dr. Oğuz Ceylan ve ekibinin -eğer yeni bir taksim kışlası mimarı olarak anılmak istemiyorlarsa!- hazırlamak üzere oldukları projelerini kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz. 11/12/2013 tarihli basın açıklamasında aktardığımız haritalarda da işaret ettiğimiz üzere, sit alanı olan ve çok sayıda tescilli yapı barındıran 6 asırlık üretim/eğitim alanının bu değerlerine ne şekilde yaklaşıldığını şeffaf bir yolla öğrenmek istiyoruz.

Haliç Dayanışması olarak konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz…

politeknik.org.tr