GMO: Tersanelerdeki Kazalar Mühendislerin Suçu Değil
Spread the love

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nca, Tuzla’daki filika kazasında sadece mühendislerin suçlanarak, tutuklanmaya kadar varan uygulamaların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Adli işlemlerin tersanelerde meydana gelen iş kazaları ve sorumlularının mühendisler olduğu imajını yarattığı ve asıl suçluların kamuoyu nezdinde aklandığı kaydedildi.

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Gisan Tersanesi’nde meydana gelen filika kazası ve ölümlerin sonucunda, başka hiçbir işkolundaki kazalarda olmayan biçimde sadece mühendislerin suçlanmalarını, tutuklamaya kadar varan uygulamaları protesto ediyoruz” denildi. Yürütülen adli işlemlerin, tersanelerde meydana gelen iş kazaları ve sorumlularının mühendisler olduğu imajını yarattığı ve asıl suçluların kamuoyu nezdinde aklanması sonucunu doğurduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Toplum içinde saygın konumları olan, ikamet ve işyerleri belli, kazanın meydana geldiği tarihten bu yana geçmiş olan yaklaşık 1.5 aylık süre göz önüne alındığında kaçma ve delilleri karartma ihtimalleri de olmayan kişilerin tutuklanması, mevcut yasalarla izah edilemez. Bu uygulama vicdani açıdan da kabul edilemez. Bugüne kadar gemi yapım, bakım-onarım işkolunda mühendislik mesleğine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları sarih bir şekilde açıklayan ve tanımlayan, gemi mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını bütünlük içinde ele alan bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Bu düzenlemelerin yapılmamış olmasına rağmen, çözümü mühendislerin suçlanmasında ve tutuklanmasında aramak, gemi mühendislerinin bugünden kamu vicdanında mahkum edilmesi amacına hizmet etmektedir.”

Mühendislerin tersanelerde mevcut iş süreçlerindeki rolü ile suçlanmaya ve tutuklanmaya muhatap olabilmesi için, işveren vekilliği görevlerini, işverenin sahip olduğu güç ve yetkilerle ve yasa güvencesi altında yerine getirebiliyor olmasının gerektiği belirtilen açıklamada, “Oysa durum bunun tam tersidir. Mühendisler, bu sorumlulukların gereği olan yetkilere sahip olmadıkları gibi, bunu talep edecek iş güvencesinden de mahrumdurlar. Mühendisler ve gemi mühendisleri, tersanelerde yaşanan iş kazalarının sorumlusu değil, olsa olsa mağdurudurlar” denildi.


Spread the love