GMO Tuzla Grevini Destekliyor

Gemi Mühendisleri Odası, bir basın açıklaması ile, DİSK Limter-İş’in haklı taleplerini ve bu taleplerle Tuzla Tersaneler Bögesi’nde 16 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan grevi desteklediklerini bildirdi. GMO ayrıca, grevi desteklemek isteyen üyelerini saat 07:00’de Tuzla Gemi Tersanesi önünde oda pankartı arkasında toplanmaya çağırdı.

Basın açıklamasının tam metni:

DEĞERLİ KAMUOYUNA DUYURULUR

Gemi İnşa Sanayimizin merkezi olan Tuzla Tersaneler Bölgesindeki ölümlü iş kazalarının önlenmesine yönelik çözüm arayışları sürmektedir. Çalışanları temsil etmesi bakımından sektörümüzün önemli unsurlarından olan DİSK e bağlı Limter-İş Sendikası da maddeler halinde taleplerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu taleplerin büyük bölümü zaten yürürlükte olan yasaların uygulanmasından ibarettir. TMMOB GMO her zaman söylediği gibi akılcı ve çözüme yönelik bütün çabaların ve önerilerin destekleyicisidir, bu nedenle Odamız Limter-İş in dile getirdiği haklı taleplerini desteklemektedir.

Bu taleplerin dile getirileceği ve 16 Haziran pazartesi günü birçok sivil toplum örgütü, Oda ve Kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilecek, bir günlük Tuzla’da iş bırakma eylemini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

 

Politeknik İstanbul