TMMOB Yönetim Kurulu Görev Paylaşımını Yaptı, Yürütme Kurulu Oluşturulamadı.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen TMMOB 40. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu, 14 Haziran 2008 Cumartesi günü saat 10:00’da ilk toplantısını yaptı. Yürütme kurulu, başkan olarak seçilen Mehmet Soğancı ve iki üye hariç, ilk turlarda seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı. Birinci tur sonrası gerçekleştirilen diğer turlarda da 7 kişilik yürütme kurulunun ancak altısı belirlenebildi. Boş kalan yürütme kurulu üyeliğinin belirlenmesi bir sonraki toplantıya bırakıldı.

29 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılan TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen TMMOB 40. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu, 14 Haziran 2008 Cumartesi günü saat 10:00’da ilk toplantısını yaptı. 22 Odanın seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıyı en yaşlı üye sıfatıyla Alaaddin ARAS yaptı. Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerini tanıtımlarından sonra TMMOB Ana Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince “gizli ve üye tam sayısının çoğunluk oyu ile; bir Başkan, bir İkinci Başkan ve bir Sayman Üye ile dört Yürütme Kurulu üyesini” seçmek üzere gündemin ikinci maddesine geçildi. Seçimler öncesinde bazı yönetim kurulu üyelerinin görüşme açılması önerisi üzerine yürütme kurulunun nasıl şekillenmesi üzerine tartışmalar yürütülse de birçok yönetim kurulu üyesinin söz aldığı tartışmalar farklı açılımlar getirmedi. Özellikle üç ayrı liste üzerinden yapılan seçimlerin yürütme kurulunda ortaklaşması önerisi genel kabul görmedi. Nihayetinde Başkanlık için Mehmet Soğancı, Cemalettin Küçük ve Ekrem Poyraz aday olduklarını açıkladılar. Yapılan gizli oylamanın ilk turunda Mehmet Soğancı 13, Cemalettin Küçük 5 ve Ekrem Poyraz 4 oy aldılar. Mehmet Soğancı’nın TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığına üçüncü kez seçiminden sonra toplantıya Soğancı’nın Başkanlığında devam edildi.

İkinci Başkan seçimi için Nail Güler ve Oğuz Gündoğdu aday oldular. Birinci turseçimlerde Nail Güler’in 10, Oğuz Gündoğdu’nun 7 oy alması üzerine (Boş=5), hiçbir aday üye tam sayısının çoğunluk oyunu alamadığı için ikinci tur oylama yapıldı. İkinci tur oylamada 12 oy alan Nail Güler İkinci Başkanlığa seçilirken Oğuz Gündoğdu 5 oy aldı (Boş=5).

Saymanlık seçiminde tek aday olan Selçuk Uluata 13 oy aldığı ilk tur sonucunda (Boş=9) Sayman olarak seçildi.

Dört Yürütme Kurulu üyeliği için Sabri Orcan, Kadir Dağhan, İlker Ertem, Yaser Gündüz ve Gülay Odabaş olmak üzere 5 aday üzerinden yapılan seçimlerde ilk turda 12’şer oy alarak Sabri Orcan ve İlker Ertem Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiler. Birinci turda diğer adaylardan Kadir Dağhan 11, Yaser Gündüz 11, Gülay Odabaş 7 oy alırken 1 oy boş çıktı.

Yürütme Kurulu seçimi için yapılan ikinci tur gizli oylamada 13 oy alan Yaser Gündüz de Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiş oldu. Bu turda Kadir Dağhan 11 oyunu korudu, Gülay Odabaş oyunu 10’a çıkardı, bir oy da boş çıktı.

Üçüncü tur oylamada Kadir Dağhan’ın 11 oyu ve Gülay Odabaş’ın 10 oyu ile birlikte 1 boş oy tekrarlandı. Dördüncü ve beşinci tur oylamada da sonuçlar aynı çıktı. Bu turlarda da hiçbir aday üye tam sayısının çoğunluk oyunu alamadığı için oylamalara devam edildi.

Altıncı tur oylamada Gülay Odabaş 4, Kadir Dağhan 11 oy alırken boş oy sayısı 7’ye yükseldi. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu turlarda Kadir Dağhan 11, Gülay Odabaş 5 oy alırken boş oy sayısı 6 oldu.

Öğleden sonra devam edilen oylamalarda durum değişti. 12 tur yapılan oylama sonunda Kadir Dağhan 11 oyunu korurken, Gülay Odabaş 6 oy ve boş 5 oy durumu devam etti.

Bazı Yönetim Kurulu üyelerinin adayların kendi aralarında anlaşması, başkaca adaylar gösterilmesi gibi çözüm arayışları sonuçsuz kalınca toplantının başka bir güne ertelenmesi veya gündemin diğer maddeleri ile toplantıya devam edilmesi gibi iki görüş oluştu. Yapılan açık oylamada ise oy çokluğuyla gündemin diğer maddeleri ile toplantıya devam edilmesi karar verildi. Bu durum TMMOB Ana Yönetmeliğinin 19. Maddesinin yerine getirilmemesine neden oldu. Başkan, İkinci Başkan, Sayman ve üç Yürütme Kurulu Üyesi seçiminden sonra dördüncü yürütme kurulu üyesi seçiminin bir sonraki toplantıya bırakılmasıyla gündemin diğer maddelerine geçildi.

14 Haziran 2008 tarihli TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısı sonucunda oluşan Yürütme Kurulu şöyle:

Başkan: Mehmet Soğancı

İkinci Başkan: Nail Güler

Sayman: Selçuk Uluata

Yürütme Kurulu Üyeleri:

Sabri Orcan

İlker Ertem

Yaser Gündüz

Boş

Toplantıya Katılan TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

Çevre Mühendisleri Odası – Ethem Torunoğlu yerine yedek üye Yılmaz Kilim

Elektrik Mühendisleri Odası – Emir Birgün

Fizik Mühendisleri Odası – Ekrem Poyraz

Gemi Mühendisleri Odası – Tuncay Şenyurt

Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası – Muammer Yağız

Gıda Mühendisleri Odası – Kadir Dağhan

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası – Nail Güler

İç Mimarlar Odası – Feyyaz Ataç

İnşaat Mühendisleri Odası – Selçuk Uluata

Jeofizik Mühendisleri Odası – Oğuz Gündoğdu

Jeoloji Mühendisleri Odası – Ö. Ersin Gırbalar

Kimya Mühendisleri Odası – Alaeddin Ara

Maden Mühendisleri Odası – İlker Ertem

Makina Mühendisleri Odası – Mehmet Soğancı

Metalurji Mühendisleri Odası – Cemalettin Küçük

Meteoroloji Mühendisleri Odası – A. Deniz Özdemir

Mimarlar Odası – M. Sabri Orcan

Petrol Mühendisleri Odası – Mehmet Çelik

Peyzaj Mimarları Odası – Gülay Odabaş

Şehir Plancıları Odası – Yaser Gündüz

Tekstil Mühendisleri Odası – Güngör Durur

Ziraat Mühendisleri Odası – Ergin Özügür

Politeknik – Ankara