Gıdamız, Sağlığımız, Beslenememiz Broşürü – Halkın Hakları Forumu Tarım, Gıda Egemenliği ve Beslenme Hakkı Atölyesi
Spread the love

Yeterli miktarda, ucuz ve sağlıklı gıda!

Tarım, doğada var olan ürünlerin toplanması ve işlenmesiyle birlikte ortaya
çıkmıştır. İnsan doğaya müdahale eder, doğadan aldığı ürünlere işlem
uygulayarak onu temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır.
Tarımın en önemli işlevi biyolojik yeniden üretim için beslenme ihtiyacı
için gıda üretimini sağlamaktır.

Ürünler insanların beslenmesi için üretilir. Kapitalizm de, bu ihtiyacı
kar elde etmek amacıyla pazar için üretime çevirir. Kapitalizmin kar hırsıyla
gıda üretmesi, beslenme ihtiyacının meta üretimine konu haline getirir
ve temel hak olan beslenme hakkını sadece ona ulaşabilenlerin yararlandığı
bir alan haline getirmektedir. Bunun için de tarımın, en temel
hak olan beslenme ihtiyacını karşıladığı için kimin yararına yapıldığı çok
önemlidir.

Tarımsal ürünlerin metalaştırılmasının hız kazanmasıyla birlikte tarımsal
üretim gerilemekte, çiftçiler hızla yoksullaşmaktadır. Herkesin yeterli
gıdaya ulaşamamasını herkese yetecek şekilde gıda üretimi yapabilecekken
bunun yerine çözüm olarak hibrit tohumları ve genetiği değiştirilmiş
gıdaları(GDO) sunarak hem çiftçinin tohumunu şirketlere devrediliyor
hem de sağlıksız gıdaların tüketimini teşvik ediliyor. Tarımsal üretime
yönelik uygulanan politikalar da gıda ihtiyacını karşılamaktan çok gıdanın
şirketlerin elinde toplanarak onların kar hırsına hizmet etmektedir.
Şirketlerin eline geçen tarımsal üretim, gıda fiyatlarını arttırmakta ve bunun
bir sonucu olarak da yoksul, emekçi ve güvencesizler ucuz, sağlıklı
gıdalara ulaşabilmesini zorlaştırmakta ve onları sağlıksız gıdalara mahkum
etmektedir.

İnsanın en temel hakkını oluşturan sağlıklı beslenme hakkı için tarımsal
üretimi yapan çiftçiler desteklenmelidir. Yeterli miktarda, ucuz ve sağlıklı
gıdanın herkes için temin edilmesi esas olmalı ve tarıma verilen destekler
arttırılmalıdır, verilen destekler şirketler için değil çiftçiler için olmalıdır.
Tüm kimyasal ilaç ve gübre kullanımı azaltılmalı, çiftçilerin kredi
borçları silinerek, çiftçilerin üretim koşulları “maliyet” olarak değil üretimin
devamlılığı için olmalıdır. Gıda egemenliği şirketlerin elinde değil çiftçilerin
elinde olmalıdır.

Broşürü tamamını okumak ve indirmek için tıklayınız…


Spread the love