Eskişehir’de TMMOB Kitlesel Olarak 1 Mayıs’taydı

Eskişehir’de 1 Mayıs  bu sene Sıhhiye Meydanı’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Üniversite Caddesi’nde toplanan sendika, parti ve demokratik kitle örgütleri Aytaç Caddesi girişindeki arama noktalarından geçerek Sıhhiye Meydanı’na yürüdü.

Coşkuyla gerçekleşen kutlamalara Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, ESMMMO, Tabip Odası, demokratik kitle örgütleri, öğrenci örgütleri çok sayıda siyasi parti, dergi çevreleri katılarak Sıhhiye Meydanı’nı doldurdu.

Geçtiğimiz sene mitingin inisiyatifni ele alan gerici sendikaların yerine bu sene Eskişehir’deki 1 Mayıs’ta kürsüde KESK ve DİSK’in hakimiyeti görüldü. Mitinge katılım 5000 civarında gerçekleşirken bu sayı geçtiğimiz yılların çok üzerindeydi.

TMMOB ise geçen yılki kitlesini 4 katına çıkarmış bir katılımla alanda yerini aldı. Sloganlara katılımın ve coşkunun zayıf olmasına rağmen yaklaşık 200 kişiyle son yılların en kitlesel katılımı sağlanmış oldu. Bunda MMO ve İMO da mevcut çağdaş demokrat mühendislerin listelerinin gerici-liberal listeler tarafından zorlanması etkili oldu.

1 Mayıs’tan bir hafta önceki İKK toplantısında öğrenci üyelerin önerisi ve zorlamasıyla bu yıl ilk defa pankartına bir talep (Mühendisler için Güvenceli İş İnsanca Yaşam) yazacak olan TMMOB’de İKK toplantısında alınan karara rağmen hiçbir açıklama yapılmadan bu pankarttan vazgeçildi.  Böylece gerici-liberal listelerin oy deposu olarak gördüğü güvencesiz çalışan ya da işsiz olan genç mühendislerinde alana taşınması amacıyla yapılan bu öneri bu sene TMMOB’de karşılık bulmamış oldu.

Eskişehir’de bu sene ilk defa TMMOB-Öğrenci Üyeleri pankart açıp mitinge TMMOB kortejinin arkasında katıldı. “Güvencesiz Gelecek İstemiyoruz-TMMOB Öğrenci Üyeleri” yazılı pankartla yaklaşık 60 kişinin katılımıyla oluşturulan kortej, alandaki en dinamik ve coşkulu gençlik kortejlerinden biriydi. Atılan sloganlar ve taşınan dövizlerin tamamına yakınında üniversitelerin piyasalaştırılması, kariyerizm karşıtlığı hakimdi.

politeknik.org.tr