Engelli, hasta ve sağlık çalışanlarından uyarı: “Hastanemi geri ver!”
Spread the love

Engelli örgütleri, sağlık çalışanlarının örgütleri, hasta hakları savunucularından oluşan Sağlığıma Engel Olma Platformu 12 Aralık günü Sağlık Bakanlığı’nı uyardı.

Platform üyeleri ve destekleyen demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 200 kişi, Şirinevler’deki Carrefour SA binası önünde bir araya gelerek buradan İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kadar bir yürüyüş yaptı.

İstanbul Tabip Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye Sakatlar Derneği, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, Sağlık Hakkı Hareketi Derneği, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Spina Bfida Derneği İstanbul Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Halkevleri Bahçelievler Şubesi, Halkevleri Engelli Hakları Atölyesi’nden oluşan Sağlığıma Engel Olma Platformu’na Gözder, Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi, İşitme Engelliler Federasyonu, Dev Sağlık-İş başta olmak üzere çok sayıda örgüt tarafından destek verildi.

Önde tekerlekli sandalyelerinde engelliler, hastanede yatan hastalar, sağlık emekçileri çeşitli sloganlarla tepkilerini dile getirdiler. “Carrefour yapıldı, hastanemiz yıkıldı”, “bakanlık uyama hastanemi geri ver”, “sağlık hakkımız engellenemez”, “AKP sağlığa zararlıdır” şeklinde sloganlar eşliğinde yapılan yürüyüşün sonunda, boşaltılan A blok önünde basın açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı halkın sağlığını tehlikeye atıyor

Platform adına Türkiye Kas Hastaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hakan Özgül ortak basın açıklamasını okudu. Yıkımın üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Özgül, Carrefour inşaatının bittiğini buna karşılık hastanenin ise neredeyse çalışamaz hale geldiğini vurguladı. Binlerce hastanın mağdur edildiğini söyleyen Hakan Özgül, yapılamayan ve geciken tedaviler nedeniyle hastalarda kalıcı hasarlar oluştuğunu, temel bir insan hakkı olarak sağlığın tehlikeye atıldığını söyledi. Özgül açıklamasını; “Hastanemizi geri alıncaya, hastalarımızın mağduriyeti giderilinceye kadar her yerde olacağız. Tek hastalarımız adına, kurumlarımız adına yaşanan bu açık görev ihmalini, hak ihlalini mahkemelere taşıyacağız. Sadece basın önünde değil, hukuk önünde de hesap soracağız” diyerek bitirdi.

Halkın hastanesine göz koyanlara karşı mücadeleye devam

Bu açıklamanın ardından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Ali Çerkezoğlu bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, hastanenin 2 yıldır neredeyse işleyemez hale gelmesini Sağlık Bakanlığı’nın sorumsuzluğu olarak değerlendirdi. Çerkezoğlu, “Market para kazanacak, buranın ihalesinden rant sağlanacak” diye hastaların tedavilerini engelleyenlerin ya da geciktirenlerin aynı zamanda hekim ve sağlık çalışanlarını hastalarla karşı karşıya getirdiğini ifade etti. Bakanlığın “dava sonuçlarını bekliyoruz” açıklamalarına karşı, “sağlık hizmeti geciktirilemez ve ertelenemez bir hizmettir” diyen Çerkezoğlu, hastanenin hiçbir bahaneye sığınılmadan yenilenmesi ve hizmet aksamasının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Ali Çerkezoğlu, hastanesine sahip çıkmayan bir bakanlığı olan hükümetin ülkenin demokratik gelişimine katkısının olmayacağını da ifade etti.

Çerkezoğlu konuşmasını; “Biz hekimler, sağlık çalışanları, tedavileri engellenen engelliler, ve sağlığı bir hak olarak gören demokratik kurumlar olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Halkın hastanesine göz koyanların, rant peşinde koşanların, engellileri mağdur edenlerin bu ülkede sağlık hakkına ne kadar değer vereceğini biliyoruz. Bizler, sağlık herkes için bir hak olarak görülünceye, hastaneden kaynaklı mağduriyetler giderilinceye, CarrefourSA ile rant ilişkisine girenler yargılanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek sonlandırdı.

kaynak: sendika.org

 

 

 


Spread the love