EMO Kocaeli Şubesi Yetkin-Yetkili Mühendislik Paneli Düzenledi
Spread the love

EMO Yetkin-Yetkili Mühendislik Kurultayına giderken EMO Kocaeli Şubesi  KOÜ Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda Yetkin-Yetkili Mühendislik Paneli düzenledi. Etkinliğin açılışı Mimarlık Fakültesi Dekanı Kamuran Öztürk ve EMO Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Şerit’in birer konuşmasıyla yapıldı. Açılışta Doçentlik unvanını alan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi H. Tarık Duru’ya tebrik için çiçek verildi. 

İki oturum halinde gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda “Mühendislik Eğitimi ve Mühendislik Hizmet Alanları” konusu tartışıldı. Doç. Dr. Tarık Duru’nun yönettiği oturumda Prof. Dr. Tuğrul Tankut mühendislik mesleğinin tanımından başlayarak nasıl bir mühendislik eğitimi ve nasıl bir mühendislik sorusuna yanıt aradı. Dr. Şirin Gülcen Eren ise AB, DTÖ ve GATS sürecinin işleyişini ve ülkemizde mesleğe etkilerini ele aldı. Doç. Dr. Ahmet Öncü ise mühendislerin giderek ücretli çalışır hale geldiklerini ve krizin etkisiyle de giderek yoksullaştıklarına değindi.

EMO Kocaeli Şube Yazmanı H. Avni Haznedaroğlu’nun yönettiği ikinci oturumda yine Prof. Dr. Tuğrul Tankut neden Yetkin Mühendislik sorusunu tartışmaya açtı. Sonrasında söz alan EMO Genel Merkez’den Orhan Örücü ise hizmet üretiminin kalitesi için akreditasyon ve belgelendirmenin önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı. EMO İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Kurtuluş Kaya ise yetkin mühendislik konusunun politik bir tartışma olduğunu, tasarı ile mühendisler arasında kastlaşma yaratılacağını ve yeni mühendislerin ucuz işgücü olarak değerlendirileceğini belirtti. Jeoloji Mühendisleri Odasından Tahir Öngör ise mühendislik hizmetinin kamusal bir hak olduğunu, bu yüzden mühendislik hizmetinin kamusal olarak üretilmesi gerektiği ifade etti.

İkinci oturumdan sonra forum bölümünü de H. Avni Haznedaroğlu yönetti. Forumda birçok mühendis ve mühendislik öğrencisi söz alıp görüşlerini ifade ettiler. Forumda ana tartışma konusu yetkin mühendislik tasarısının mantığı ve yol açacağı sonuçlar oldu. Konuşmacıların bir kısmı yetkin mühendisliğin, belgelendirmenin evrensel gelişmelerin kaçınılmaz sonucu olduğunu, bunun hizmet kalitesini yükselteceğini ve söylenildiği gibi TMMOB’a zarar vermeyeceğini ifade etti. Diğer konuşmacılar ise yetkin mühendislik uygulamasının söylendiği gibi mühendislik eğitimi ve hizmet alanlarındaki sorunları çözmediği belirtti. Yetkin mühendislik uygulamalarının yeni mezun mühendislerin ucuz işgücü olarak istihdam edilmesi sonucunu vereceğini, eğitimdeki yetersizliğin ise nitelikli ve bilimsel bir eğitim sistemiyle aşılabileceği vurgulandı.

 

 


Spread the love