EMO: “Hasan Balıkçı’yı Anıyoruz”

Elektrik Mühendisleri Odası`nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı`yı aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde, mücadelesini yaşatma cabası ve kararlığı içinde anıyoruz.
 
Hasan Balıkçı, tarafından kaçak elektrik kullandıkları tespit edilen imalathane sahiplerinin talepleri doğrultusunda önce Adana TEDAŞ‘tan, Şanlıurfa‘ya sürgüne gönderilen Balıkçı,aynı imalathane sahiplerinin azmettirdiği kiralık katiller tarafından katledildi. Enerji dağıtımında yaşanan kayıp ve kaçaklar konusunda yıllarca hiçbir iyileştirme çabası içinde olmayıp, mevcut dağıtım şebekelerini kendi kaderine terk eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu eski üyelerinden Elektrik Mühendisi Hasan Balıkçı‘yı elektrik tüketiminin denetlenmesinden zarar gören çıkar çevrelerinin talepleri doğrultusunda, Adana TEDAŞ‘dan Şanlıurfa‘ya geçici görevlendirme adı altında sürgün etmişti.
 
Hasan Balıkçı, aldığı tehditlerden söz ederken hep gülümser, sanki bu durumu işinin doğal bir sonucu olarak görürdü. En çok kızdığı ise, kaçak elektrik kullanan büyük imalathanelerin siyasal iktidarlarınyerel birimleriyle işbirliği içinde, bürokrasiyi de arkalarına alarak, yapılan denetimleri hiçe sayan bir şekilde üretimlerine devam etmeleriydi.
Tüm bu tehditlere karşın, Hasan Balıkçı‘nın mesleki sorumluluğu, ülke kaynaklarının toplumsal kullanımındaki adaletsizliklere karşı ödünsüz tavrı, onun, çarpık enerji politikalarından beslenen çıkarçevrelerince kısa sürede hedef haline getirilmesine yol açmıştı.
 
EMO Adana Şubesi‘nde 1998-2002 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Şube Sekreterliği, 1998-2000 yılları arasında Adana TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği, 1993-1996 yılları arasında Enerji Yapı Yol Sen Adana Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan Hasan Balıkçı evli ve iki çocuk babasıydı. Balıkçı‘nın anısına EMO tarafından 2 yılda bir EMO Genel Kurulu açılışında Hasan Balıkçı Onur Ödülü verilmektedir. İlk ödülü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, “Kocaeli‘nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu” çalışması ile 2012‘de aldı.
 
Neoliberal politikalar ekseninde yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tüm etik ilkeleri tahrip ettiği, bireysel yaşam ve çözümlerin hayatın her alanında kutsandığı bir süreçte, Hasan Balıkçı‘nın mücadelesi kuşkusuz yeni nesillere örnek olacaktır. Genç meslektaşlarımızın, onurlu ve dürüst bir toplumsal hayatın nasıl yeniden şekillenebileceğini en ağır bedeli ödeyerek gösteren Hasan Balıkçı‘nın yolu takip ederek, mücadele bayrağını devr alacaklarından hiç kuşkumuz yoktur.
 
Hasan Balıkçı‘yı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde bir kez daha mücadelesinin, EMO‘nun yolunu aydınlattığını vurguluyoruz.
 
Elektrik Mühendisleri Odası 
43. Dönem Yönetim Kurulu