EMO, ESM ve Tes-İş’ten Özelleştirme Karşıtı Platform çağrısı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 1991 yılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak devredilmeye çalışılan Aydın-Denizli ve Muğla illeri dağıtım bölgesinin özelleştirmesine karşı Danıştay’a dava açtı. Davaya Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) da müdahil olma kararı alırken, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nın (Tes-İş) da hukuki değerlendirmeleri tamamladıktan sonra müdahil olacağı açıklandı. EMO, ESM ve Tes-İş Sendikası bir araya gelerek, yaptıkları ortak basın açıklamasında, özelleştirmelere karşı birlikte daha geniş bir mücadele konusunda kararlılıklarını bildirdiler. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, Özelleştirme Karşıtı Platform’un yeniden canlandırılması için çağrıda bulundu.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, 1 Temmuz 2006 tarihinde 13 ilde yaşanan elektrik kesintisini anımsatarak, “Çok küçük bir arıza olmasına rağmen, bu küçük arızayı dahi yönetemeyen bir yapı içine düşürülmüş olan ülkemizde, enerji yönetimi domino taşı etkisiyle 13 tane ile arka arkaya devirmeyi ne yazık ki başarmış, çok geç saatlere kadar bu batıda yer alan iller karanlıkta kalmıştı” dedi. Bu noktaya nasıl gelindiğinin yeterince irdelenmediğine dikkat çeken Çeçen, özelleştirme ve kuralsızlaştırmanın “ucuz, kaliteli, rekabet ortamında elektrik hizmetinin sunulacağı ve halkın daha ucuz elektrik kullanacağı” gerekçesine dayandırıldığını anlattı. “Rekabete dayalı özelleştirilen, kuralsızlaştırılan piyasa ortamlarında bu işlerin çok daha iyi gideceği, kamunun da bu anlamda başarısız olduğu” iddialarının altının tamamen boşaldığını kaydeden Çeçen, bu iddiayı dayatanların “büyük bir açmaza düştüğünü” belirtti. Çeçen, Hazine‘den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek‘in enerji alanına yönelik son yaptığı açıklamaları ve yüzde 20 düzeyinde zam gerekliliği haberlerini de bu durumun göstergesi olarak değerlendirdi.

‘Türkiye yeni bir soygunun eşiğinde‘
Musa Çeçen, “doğalgazın pahalı olduğunu, hükümete güvenerek yatırım yapıp doğalgaz santralı kurduklarını, iflasa geldiklerini” söyleyenlerin, aslında 2004 yılında AB süreciyle dayatılan Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği‘ni (DUY) keşfettiklerini kaydetti. Sürece DUY‘un dahil edilmesiyle bu kesimlerin sesinin çıkmamaya başladığına işaret eden Çeçen, “Türkiye yeni bir soygunun eşiğinde” dedi.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Çeçen, TBMM‘de görüşülmekte olan yasa tasarısı ile TETAŞ‘ın önünün farklı bir şekilde kesilmeye çalışıldığını, Türkiye‘de enerji alanının piyasanın azgın kurallarına terk edileceğini ifade ederken, yasa tasarısı ile getirilmeye çalışılan düzenlemelerle “soygunun anatomisinin iyice oluşturulacağını” söyledi. Enerji alanının artık karaborsacılığa doğru gittiğini kaydeden Çeçen, “4628 sayılı Yasa, bu yasada yapılmak istenen değişiklikler, otomatik fiyatlandırma ile puzzle‘ın parçaları yerine oturmaktadır” diye konuştu.

Elektriğe yılbaşında yapılan yüzde 20 düzeyindeki zammı anımsatan Çeçen, yeniden yüzde 20 düzeyinde zamdan söz edildiğini belirtirken, şunları söyledi:

“Bize düşen görev bu zammın olmamasını sağlamaktır. Sanayide yüzde 20‘ye yakın zam oluştu. Hala bu özelleştirme politikalarında yüzde 20 zam yeme durumunda olan sanayicinin niye ses çıkarmadığını anlamıyorum. ‘Biz yanlış yaptık‘ demelerini beklemiyoruz, ama özelleştirmeler konusunda durdukları noktayı tekrar kontrol etmelerini, farklı bir görüşün etrafında artık güç birliği oluşturmalarını bekliyoruz.”

Özelleştirmelerin beşiği olan İngiltere‘de yaşanan tartışmalara dikkat çeken Çeçen, yeniden kamucu politikalara dönmenin tartışılmaya başlandığını kaydetti. Ülkenin haraç-mezat satıldığı bir ortamda, TCDD, barajlar, otoyol ve fabrikalarına kadar uzanan özelleştirme politikalarına karşı tekrar harekete geçme kararlılığını ifade eden Musa Çeçen, doğaya duyarlı enerji anlayışıyla da bu karşı duruşu birleştirerek Özelleştirme Karşıtı Platformu yeniden biraraya gelmeye çağırdı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Çeçen, yeni liberal düzenin topyekün yaşam alanlarına saldırısına karşı ortak mücadele davetiyle açıklamasını tamamladı.

Tes-İş‘ten Birlikte Hareket Etme Kararı
Tes-İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Esat Durmuş ise, enerji ve diğer sektörlerdeki özelleştirmelerde her kesimin kendine dokununca harekete geçtiğine dikkat çekerek, bundan sonraki süreçte birlikte mücadelenin önemini vurguladı. Durmuş, enerji alanının geneli ilgilendiren bir konu olarak önemi üzerinde dururken, bundan sonraki eylemlerde birlikte hareket edileceğini bildirdi.

‘Süreç Genişletilecek‘
ESM Genel Başkanı Kemal Bulut da herkesin enerji tüketicisi olduğunun altını çizerek, bölgesel karşı duruşlar olduğunu, ancak enerjinin ekmek, su kadar önemli hayatın bir parçası konumunda bulunduğunu kaydetti. Bulut, AYDEM davasının bir vesile olduğunu, dağıtım özelleştirmeleri konusunda yasal değişiklikleriyle birlikte bir süreç işletildiğini, buna karşı daha geniş katılımlı, tüketicileri bu işin içine alabilecek bir süreci başlatmak için toplanıldığını anlattı. Kemal Bulut, önümüzdeki günlerde bir sekreterya üzerinden çağrı yapılarak, sürecin daha geniş kapsamlı olarak yürütüleceğini bildirdi.

Kaynak: Sendika.Org