EMO BM MEDAK: Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı Kuruyoruz
Spread the love

EMO Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (BM MEDAK), odalaşma sürecini örgütlemek amacıyla 15 Ekim 2011 Cumartesi günü, Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda bir çalıştay düzenliyor. BM MEDAK tüm bilgisayar mühendislerini odalaşma sürecine katkı vermeye çağrıyor:

“Yıllardan beri dile getirilen “Bilgisayar Mühendisleri Odası”nın kurulması; hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, artan bilgisayar mühendisi sayısı ve alanın kamusal düzenlemeden yoksun oluşu ile artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Biz de tüm meslektaşlarımızı kucaklayan, üyelerinin mesleki ve özlük haklarının geliştirilmesini hedefleyen, ülkenin bilişim politikalarında etkin ve söz sahibi olacak Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı kurmak üzere yola çıktık.

Her yıl altı bine yakın mezun veren, toplamda sayıları otuz bini bulmuş meslek grubumuzun temel sorunlarına çözüm üretebilmek için,
Mevcut iş hukuku hiçe sayılarak, daha düşük ücrete ve günde 16 saati bulan esnek çalışmaya karşı mücadele verebilmek için,
Mühendislik projelerinde denetim ve imza yetkisine sahip olabilmek için,
Meslek alanlarımız ve meslek tanımlarımızdaki karmaşaya son vermek için,
Sertifika egemenliğine karşı diplomaların geçerliliğini; pahalı-marka bağımlı eğitimler yerine bilimsel temelli meslek içi mühendislik eğitimini hayata geçirmek için,
Bilişim sektöründe meslek onurunu koruyacak, çalışandan yana bir mesleki örgütlenmenin TMMOB çatısı altında hayata geçirmek için…”

(http://www.bmo.org.tr/)


Spread the love