EMO Ankara Şube: “Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal, Elektronik Haberleşme Mühendisleri işsizlik kıskacında…”
Spread the love

YÖK böyle bir KPSS sınav sistemi!

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Türkiye‘de diploma eşdeğerliliği tanınmış Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal, Elektronik Haberleşme eğitimi veren 60 civarında kamu ve vakıf üniversitesi her yıl 4 bine yakın mühendis “işsiz” unvanı ile piyasanın vahşi ve acımasız ortamına gönderiliyor. 12 Eylül askeri darbesinin eğitim öğretim sistemine hediye ettiği bir kuruluş olan YÖK‘ün çarpık eğitim anlayışı ile üretime değil de montaja dayanan sanayinin bir sonucu olarak eğitim ile istihdam arasında uyumsuzluk had safhadadır. Özellikle son dönemlerde bu bölümlerden mezun olanlar arasında işsizlik oldukça fazladır. İstihdam sorununun bir diğer yansıması da mühendislerin kendi uzmanlığı dışında çalışmak zorunda kalması olarak gösterilebilir.

Gerek eğitim sürecinde gerekse diploma unvanı konusunda Elektrik, Elektronik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği iç içe geçerken, üniversitelerin bu bölümlerini bitiren öğrencileri bekleyen sonuç maalesef işsizlik ya da çok kötü koşullarda çalışmaktan öteye geçmemektedir.

Hükümetlerin seçim yatırımı olarak vaat ettikleri “her ile bir üniversite” sloganı sonunda hayata geçirildi ve Türkiye genelinde neredeyse üniversitesi olmayan il kalmadı. Derme çatma binalarda, yeterli eğitim öğretim kadrosu, araştırma laboratuarları olmadan “medrese” anlayışıyla eğitimden geçirilen geleceğin elektrik,  elektronik, bilgisayar, biyomedikal, elektronik haberleşme mühendisleri bir yandan özel sektörün ve piyasanın acımasız sömürü çarkı altında ezilirken öte yandan kamu kurum ve kuruluşları için açılan sınavlarda kendilerine uyan unvan ve tanım için çırpınıp durmaktadırlar.

Mühendislik bilimleri fakültelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 25‘i aşmaması gerekirken bugün ne yazık ki öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 50 civarındadır. Bugün ülkemizde sayısal puanı en yüksek ilk 1000 öğrencinin yarıdan fazlasının Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar bölümlerini tercih ettiği göz önüne alınırsa bu öğrencilerin zayıf bir akademik kadro, yetersiz bir altyapı ile karşılaştıklarında uğradıkları hayal kırıklığı, mezuniyet sonrası iş bulamama noktası ile en üst seviyeye tırmanmaktadır.

KPSS sınavında mağduriyet had safhada

KPSS memur alımlarında elektrik, elektronik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olanlar için açılan sözleşmeli ve kadrolu istihdam sayısı ne yazık ki 130‘yu geçmemektedir. KPSS‘de 4 atama dönemi olduğu düşünülürse, kamunun istihdam için ayırdığı sayı 500 civarındadır. Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik,  Bilgisayar, Biyomedikal ve Elektronik Haberleşme eğitimi verilen bölümlerde yılda 4 bin mezun verildiği düşünülürse mezun olan her 8 öğrenciden yalnızca 1 tanesi kamuda istihdam edilmekte ayrıca geçmiş yıllarda çıkartılan mevzuatlar gereği KPSS‘de şu an sadece 3 üniversitenin mezun verdiği elektrik mühendisliği bölümü mezunları için kadrolar açılmakta diğer bölüm mezunları mağdur edilmektedir.

KPSS engelini aşarak kamuda istihdam edilen mühendislere verilen ücret açlık sınırında ya da açlık sınırının daha altındadır. AKP Hükümeti‘nin memurlara verdiği %4‘lük zam insanlarla alay etmekten öteye geçmemekte “Araştırma geliştirme, ürün geliştirme, muayene ve test işleri, üretim, iş geliştirme, plânlama, proje, kontrollük, danışmanlık, yapı denetim” vb. işler yapması gereken Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Elektronik Haberleşme bölümü mezunları ne yazık ki özel sektörde asgari ücret düzeyinde maaşa talim etmektedirler.

Geçmişte Elektrik Mühendisliği‘nin alt dalları olan disiplinlere ait işlerin günümüzde artık farklı unvanlara sahip mühendisler tarafından yapılması, meslek alanları bazında hangi unvanların kesiştiği ya da ayrıştığını ülke şartlarını da göz önüne alarak çözümlere ulaşmak gerekir.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden her yıl mezun olacakların sayısı; Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal, Elektronik Haberleşme alanında gerekli ihtiyaca göre plânlanmalı, üniversitelerin eğitim kadroları güçlendirilmeli, herkese nitelikli ücretsiz eğitim hakkı tanınmalı.

Türkiye çapında diploma eşdeğerliliği tanınmış, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal, Elektronik Haberleşme eğitimi veren kamu ve vakıf üniversitesinden mezun olanların KPSS‘de yaşadıkları mağduriyetleri ortadan kaldırılmalı, mevzuatlardaki gerekli düzenlemeler yapılarak haksızlık ortadan kaldırılmalı.

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 19. Dönem Yönetim Kurulu


Spread the love