EMO 48. Olağan Genel Kurulu üzerine bazı notlar – Hayri Aydın

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 48. Olağan Genel Kurulu TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`nde 9 Nisan 2022 Cumartesi günü yaklaşık 800 delegenin katılımıyla gerçekleşti. İlk günkü genel kurul çalışmalarının ardından 10 Nisan Pazar günü aynı yerde yapılan seçimlerde Mavi Liste ve Beyaz Liste yarıştı. İlerici, demokrat mühendislerin oluşturduğu Mavi Liste 751 oy ile seçimi kazanırken, Ankara Şubesi’nin gericilere kaybedilmesinden sonra cesaretlenen gericilerin yer aldığı Beyaz Liste 278 oy aldı.

Cumartesi günü yapılan genel kurulda herkesi derinden üzen bir olay yaşandı. Ankara’da genel Kurul için bulunan ve Yönetim Kurulu Yedek adayı olan Diyarbakır delegesi Menderes Ayhan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti…

Genel kurulun hali

GENEL KURULLARTOPLAM

DELEGE SAYISI

SEÇİMLERDE OY KULLANAN DELEGE SAYISIOY KULLANIM ORANI
45. dönem 20161058  940% 89
46. dönem 201812141033% 85
47. dönem 2020

* Pandemi döneminde

1305  713% 55
48. dönem 202214321060% 74

2016 itibariyle Delegelerin EMO Genel Merkez Seçimlerine Katılım Oranları

Tablo incelendiğinde her iki yılda bir yapılan seçimlerde, 2020 Covid-19 pandemisi dönemini hariç tutarsak, her defasında bir öncekine göre delegelerin seçimlere katılım oranlarında ortalama %5’lik düşüş görülüyor. Demokrat delegelerin seçimlere katılımı ve genel kurula ilgisindeki düşüşü lineer olarak bağlantılı olmasa da odanın üyelere/üyelerin odaya ilgisindeki düşüş ile ilişkilendirebiliriz.

EMO Genel Kurullarında şimdiye kadar ortada olmayan Demokratların karşısındaki Beyaz liste nereden geldi?

Bu dönem EMO Ankara Şubesi 26’inci Olağan Genel Kurulu’nda sol, demokrat gruplar iki ayrı listede yönetime aday olmuşlardı. AKP ve MHP ittifakı ayrı bir grup olarak, Frekans grubu olarak seçimlere girmiş ve kazanmıştı. Böylece oda içindeki sol, sosyalist grupların hataları Ankara şubede ulusalcı, iktidar yanlısı, sağcı unsurlar görünür hale geldi. Bu konuda demokrat iki listede yer alan gruplar arasında yapıcı olmayan, ileriye taşımayan karşılıklı suçlamalar halen devam ediyor. Sonuç olarak EMO Ankara Şubesi yönetim, onur, denetleme kurulları ve 340 civarında delege ulusalcı, sağcı gruba kaybedildi.

Beyaz liste kimi zaman Meslekte Birlik, kimi zaman Anadolu Grubu, bu yıl da Frekans adıyla şube seçimlerinde ortaya çıkan, bir yandan odaların gelir kaynaklarını azaltarak mali kıskaç altına almaya çalışan, öte yandan odaları itibarsızlaştırarak zayıflatmaya çalışan iktidar ile aynı anlayıştaki gruplardır. Bu ekip EMO 48. Olağan Genel Kurulu’nda, Ankara şube seçimleri sonucunda 340 delege elde edince, Trabzon, Gaziantep şube delegelerinin birleşimiyle 400’ün üzerinde delege elde ederek, EMO tarihinde ilk kez bu dönem oda seçimlerinde liste çıkarttılar.

Ayrıntılarına girmediğimiz hataların, yanlışların bir pozitif sonucu oldu diyebiliriz. EMO’nun tüm şubelerindeki ilerici unsurlar birlik olmanın yollarını aradı. Mavi Liste, EMO Demokrat Danışma Kurulu Listesi, Türkiye genelinde Elektrik Mühendisleri Odası şubelerinde solcu, sosyalist, sosyal demokrat üyelerce seçilen delegelerden oluştu. EMO 48. Olağan Genel Kurulu’nda gerici liste olma ihtimali ve demokratların bir arada durmak zorunda oluşu nedeniyle birkaç hafta boyunca günlerce toplantı ve tartışmalarla bir araya gelindi ve tek liste ile birlik sağlanmış oldu.

Sıkıştırılmış Genel Kurul

Önceki yıllarda, pandemi dönemi hariç, üç gün süren genel kurulların ilk iki günü, gündem doğrultusunda yönetim kurulu çalışmaları, komisyon raporları dinlenir, yönetmelik değişiklikleri ve önergeler görüşülür, ardından EMO Yönetim Kurulu; Onur Kurulu, EMO Denetleme Kurulu, TMMOB delegeleri asıl ve yedek adayları ile TMMOB kurullarına önerilecek adaylar belirlenerek, son gün yapılacak seçim öncesi çalışmalar dilek ve önerilerle tamamlanırdı.

Genel kurulun süresi bu yıl üç günden iki güne indirildi ve delege sayısı çok önceden belli olduğu halde mekan için TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri konferans salonu ayarlanmıştı. Salonun 480 kişilik oturma alanı ilk gün yetersiz kaldı. Önceki dönemi değerlendirmek, gelecek döneme ışık tutabilecek önerge çalışmalarını yapabilmek için ayrılan zaman da mekan da yetersizdi. Bu sebeple 48. Olağan Genel Kurulu sıkıştırılmış olarak nitelemek ve bu haliyle organizasyonu yapan 47. dönem EMO yönetim kurulunu eleştirmek yerinde görünüyor.

Gönülsüz Birliktelikler

Daha önce de belirttiğim gibi bu dönem genel kurul öncesinde, İstanbul Şubesi’nin çağrısıyla tüm demokrat şubelerin danışma kurulu temsilcileri veya şube başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılarak, adayların ortaklaşarak belirlenmesi, demokratların TMMOB ve EMO programları çerçevesinde ortaklaşması yönünde adımlar atıldı. Olumlu bir gelişme olsa da bu toplantılardan ortak akıl ve bütünlüklü bir birliktelik çıkmadı.

Şube seçimlerinde gözlemlediğimiz coşkusuz birlik hali genel merkez seçim sürecinde de devam etti.  Yukarıda verilen tablodaki delegelerin EMO seçimlerine katılım oranlarındaki düşüş belki de bunun en belirgin göstergesi. EMO’da uzun zamandır genel kurul süreçleri üyeler, meslektaşlar ve ülke için ilerici politik hedeflerin net bir biçimde açığa çıktığı şekillerde ilerlemiyor. Şube ve oda kurullarında adaylar belirlenirken, demokratlar arası hukukun sekteye uğraması yüzünden, sağlıklı bir süreç yürütüldüğü bu dönem için de söylenemez.

Bir taraftan mühendis, mimar, plancıların odalarından beklentisinin ve birlik olma ihtiyacının en yüksek olduğu dönemlerden geçiyoruz. Diğer taraftan 2023 seçimleri yaklaşırken, yıllardır süren ekonomik kriz ve 2021 son çeyreğinde tavan yapan faturalar, zamlar her şey bir yana karanlığa karşı aydınlık arayışında sol ve demokrat kamuoyunun odalardan, demokratik kitle örgütlerinden umudu ve beklentisi yükselişe geçmişken… Bu durumun sorumluluğunu almadan/alamadan ilerleyen genel kurul hazırlıkları ne yazık ki güdük kalıyor.

Meslek alanlarında, çalışma hayatlarında üyelerinin sorunlarına çözümler üretebilecek, demokrat üyelerinin ve kamuoyunun umutlarını besleyebilecek, odalardan gerici unsurları silip atabilecek politikalar geliştirerek, demokrat kurulların işletilmesi ve demokratların arasındaki hukukun yeniden işler hale getirilmesi bakımından 48. Dönem Yönetim Kurulu’nu zor bir dönem bekliyor. Yeni yönetim kurulunun üstlendiği sorumluluğun bilincinde çalışmalar yürütmesi umuduyla…

Hayri AYDIN / Elektrik Mühendisi