Emekçiler İnsanca Yaşanılabilir Ücret İçin Eylemde

Asgari ücret görüşmeleri bugün gerçekleşen son oturumun ardından belli oldu. Görüşmelerin son turu gerçekleşirken İstanbul, Mersin ve Adana’da sokağa çıkan emekçiler insanca yaşam koşullarına yaraşır asgari ücret için eylem yaptı.

İstanbul
Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu (HSGGP) bileşenleri asgari ücretin insanca yaşanılabilir bir ücret olması için Saraçhane’den Unkapanı’ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önüne yürüdü.

Yürüyüş öncesinde, direnişteki itfaiye işçilerine destek için Saraçhane Parkı’ndaki direniş çadırını ziyaret eden HSGGP bileşenleri itfaiye işçilerinin de katılımıyla Unkapanı’ndaki SGK binası önüne yürüdü. Yürüyüs sırasında “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Herkese sağlık, güvenli gelecek”, “Parasız eğitim parasız sağlık” sloganları atıldı.

SGK önünde platform adına basın açıklamasını Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu konuşmasında, asgari ücretin devletin kendi kurumlarınca yapılan araştırmalarda bile yoksulluk sınırının çok altında çıktığını, asgari ücretin biran önce insanca yaşanılabilir bir ücret haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Çerkezoğlu ayrıca taşeron ve güvencesiz çalıştırmaya son verilmesi gerektiğini, herkese eğitim ve sağlığın parasız ve nitelikli bir şekilde sunulması gerektiğini, iş çıkışı ve işe gidiş saatlerinde ulaşımın ücretsiz olması gerektiğini belirtti.

Adana
Hastaneler kavşağında saat 12.30’da bir araya gelen emekçiler yaşanabilir asgari ücret istiyoruz diyerek AKP il binasına yürüyüş düzenledi.

Açlık sınırının 780 TL, yoksulluk sınırının 2500 TL ve asgari ücretin 497 TL olduğunu, hükümetin asgari ücrete % 3 gibi komik bir zam önerdiğini söyleyen emekçiler, bunun kabul edilemeyeceğini, asgari ücretin yaşamsal ihtiyaçları giderecek seviyeye getirilmesi gerektiğini vurguladı.

AKP’yi uyaran sloganların gür şekilde atıldığı yürüyüşe güzergâh boyunca esnaf alkışlarla destek verdi. Yürüyüş kolu AKP il binası önüne geldiğinde Dev Sağlık-İş Çukurova Bölge Şube Başkanı Mustafa Hotlar platform adına basına açıklaması yaptı.

Eğitim,sağlık,ulaşım ve enerji gibi temel yaşamsal hizmetlerin ücretsiz olması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Hotlar; Asgari ücret, sadece asgari ücretle çalışanlar için değil ülkemizde emeğiyle geçinen herkes açısından son derece yaşamsal bir toplumsal öneme sahiptir dedi. Anayasada asgari ücret için ifade edilen kanun maddesine dikkat çeken Hotlar, asgari ücretin tespitinde çalışanların gereksinimleri yerine sermayenin gereksinimleri dikkate alınmasın anayasayı ihlal anlamına geldiğini söyledi.

Taşeron çalıştırma yasaklanmalı ve tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmelidir diyen Hotlar yaptığı basın açıklamasında halkın insanca yaşam ihtiyaçların giderilmesi için gerekli asgari şartları şu şekilde sıraladı:

Asgari ücretli çalışanlar için elektrik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır.

Sabah 06.00-09.00 ile akşam 18.00–21.00 saatleri arasında ulaşım ücretsiz olmalıdır.

Eğitimde hiçbir ad altında para alınmamalı, eğitimin okul dışı giderleri de devlet tarafından karşılanmalıdır, sağlık tümüyle parasız olmalıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı emekçilerin ağırlığı artırılarak genişletilmeli, görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmelidir. Asgari ücret net olarak belirlenmeli, asgari ücret üzerinden alınan vergiler kaldırılmalıdır. Bölgesel asgari ücret uygulanması yolundaki girişimler terk edilmelidir.

Mersin
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri bugün saat 12:30 da SGK binası önünde bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerine dair düşüncelerini açıkladılar.

Platform adına basın açıklamasını Mersin Halkevi Şube Yöneticisi Ulaş Korkut okudu. Korkut açıklamada şunları söyledi; “AKP hükümeti tarafından kabul edilen 2010 bütçesi emekçilerin baskılarla dolu zor bir sene geçireceklerinin göstergesi. Ancak gerek Tekel işçilerinin direnişi gerekse itfaiye işçilerinin direnişleri 2010 senesinin AKP açısından da kolay geçmeyeceğinin göstergesidir. Açlık sınırının 795 TL olduğu ülkemizde asgari ücrete düşünülen %4 – %5 zam rakamları bir orta oyunu olarak tanımladığımız görüşmelerin amacını da açıkça göstermektedir. Asgari ücret sadece asgari ücretle geçinenlerin değil ailelerle birlikte yaklaşık 40 milyon insanı alakadar etmektedir. Ayrıca asgari ücret hesaplanırken elektrik, su, doğalgaz, ulaşım gibi hizmetlere yapılan zamlar başta olmak üzere insanca yaşam düzeyi düşünülerek hesaplanmalıdır. Bu görüşmelerde söylediğimiz hiçbir şeyin göz önüne alınmadığını biliyoruz ve bu yüzden tüm halkımızı buna karşı bizlerle birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi. Açıklama atılan sloganlarla sona erdi.

 kaynak: sendika.org