Emek ve Meslek Örgütleri TMMOB İçin Yürüdü

AKP’nin değişiklik yapmayı planladığı TMMOB yasasına karşı meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri Taksim Meydanı’na yürüdü.

AKP’nin sularımıza, kentimize, doğaya yönelik piyasacı saldırıları devam ederken yaşam alanlarımızı piyasalaştıran bu saldırıları halka teşhir eden TMMOB’ye de saldırıyor. AKP’nin TMMOB yasasında yapmak istediği değişikliğe karşı bugün İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK, Halkevleri, TKP, Sürekli Devrim Hareketi, Devrimci Hareket ve EMEP yaptıkları yürüyüşle TMMOB’ye destek verdi.

Galatasaray Lisesi önünden 13.00’da başlayan yürüyüşte ‘Mühendisler mimarlar susmayacak’, ‘AKP TMMOB’den elini çek’ sloganları atıldı. Taksim Meydanı’na gelindiğinde İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Sekreteri Ali Çerkezoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

 

 

 

Çerkezoğlu, AKP’nin kendi isteklerine biat eden TMMOB istediğini ancak TMMOB’nin AKP politikalarına karşı kamu yararı ilkesini gözettiğini ve halkın yanında olduğunu belirtti. Çerkezoğlu, “Bizler, TMMOB yasasındaki bu değişikliğe karşı mühendislerin yanında olmaya, alanlarda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Neoliberal politikalar doğrultusunda yaşamın her alanını piyasalaştırmaya çalışan AKP, son olarak TMMOB’yi hedefine aldı. Açtığı davalar ve yayımladığı raporlarla AKP’nin yaşam alanlarımıza saldırılarını açığa çıkaran TMMOB, piyasacı politikalara karşı halkın yanında yer alıyor.


politeknik.org.tr