Emek Hareketi Yeni Bir Yol Arayışında – Atilla Özsever (Yurt)

Bu hafta sonu İstanbul’da Petrol-İş Sendikası’nın genel merkezinde “Emeğin Hakları Forumu” adı altında bir toplantı düzenleniyor. Düzenleyenler, DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık-İş, Enerji-Sen ve Basın-İş sendikaları. DİSK’ten Birleşik Metal-İş ve Tekstil ile birlikte 6 sendika da katkı sağlayacak.

Foruma ayrıca Türk-İş’teki muhalefeti temsil eden Sendikal Güç Birliği Platformu’ndan da Petrol-İş ve Tek Gıda-İş’le birlikte yine 6 sendika katkı veriyor. KESK’ten SES ve Tüm Bel-Sen ile birlikte Türk Tabipleri Birliği ve Mülkiyeliler Birliği de foruma katkı yapan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Emeğin Hakları Forumu’nda akademik dünyadan da 20’yi aşkın öğretim üyesi, panel ve atölye çalışmalarına katkıda bulunacak. Bir anlamda akademi ile emek hareketinin buluşması sağlanmış olacak. Foruma Mısır, Tunus ve KKTC’den de yabancı sendikacılar katılıyor.

Bu forum, neoliberal saldırı politikaları karşısında krize giren sendikal hareketin bir çıkış arayışını gündeme getiriyor. Toplumda yaygın bir işçileşme dalgasının yanı sıra güvencesiz çalışma koşullarının artmasına yönelik yeni mücadele ve örgütlenme örnekleri de, forumun tartışma konuları arasında yer alıyor.

13 Nisan Cumartesi günü değerli hocamız Prof. Dr. Korkut Boratav, “Sermayenin Saldırısı ve Emeğin Direnmesi” konulu bir açılış konferansı verecek. Ardından güvencesizlik rejimi konusunda Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse’nin moderatörlüğünde Ferda Koç ve Prof. Dr. Mesut Gülmez, birer sunuş yapacak. Daha sonra da Doç. Dr. Aziz Çelik, yeni sendikalar yasası, Prof. Dr. Metin Özuğurlu, büyük proleterleşme dalgası ve DİSK’in yeni Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da, sınıf sendikacılığının yeni tarihsel modeli konusunda birer tebliğ sunacak.

Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Hukuk, Kadın Emeği, Emeğin Medyası ve Sosyal Haklar başlığı altında atölye çalışmaları yapılacak. 14 Nisan Pazar günü de, atölyelerin raporları tartışılacak, ardından yeni dönemin sendikal programı ve stratejisi ile ilgili bir forum düzenlenecek.

Emeğin örgütlü, örgütsüz tüm kesimlerinin sorunlarının tartışılacağı bu forum, aynı zamanda işçi sınıfının Türkiye’nin toplumsal sorunlarına sahip çıkan bir anlayışla birleşik bir emek hareketinin oluşturulması yönünde de ilk adımı meydana getirebilir.

Ülkemizde çok çeşitli düzeylerde direniş eğilimi ve eylemleri var ama bunların bütünlüklü bir harekete dönüşmesinin sancıları yaşanıyor. Mevcut sendikal yapılarda ciddi bir bürokratlaşma ve düzene uyum sağlama eğilimi var. Sınıf mücadelesinin dayanışma ve örgütlenme ile iç içe geçmiş bir vaziyette sürdürülmesi, buna uygun sendikal yapıların oluşması ve bu yapıları destekleyen aydın/akademik katkının sağlanmasının önemi bir kat daha artıyor.

Yine günümüzdeki sınıf mücadelesinin kitlelerin somut sorunlarını ve ihtiyaçlarını kapsayacak düzeyde, yerel inisiyatifler üzerinden yükselen ve aynı zamanda ekonomi ve siyasetin iç içe geçişini de dikkate alarak anti kapitalist perspektifi ihmal etmeyen bir sendika-siyaset ilişkisi bağlamında yürütülmesinde yarar var.

Kim bilir, bu tarz forumlar, birleşik bir emek hareketinin yaratılması açısından DİSK, Sendikal Güç Birliği ve KESK’ten oluşacak bir sendikal odağın zaman içinde yeni bir federatif yapıya dönüşmesinde de rol oynayabilir???