Elektrikte soygunu artıran bir zam daha: 15 kuruşluk enerji bedeli faturalarda 75 oluyor! – Politeknik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 30 Eylül günü bir kez daha Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesiyle ilgili kurul kararları aldı, elektrik tarife tablolarını açıkladı, elektriğe zam yaptı. Buna göre :

EÜAŞ’nin enerji dağıtım şirketlerine sattığı elektrik bedeli: 15,4894 krş/kWh

Dağıtım şirketleri EÜAŞ’den 15,4894 krş’a aldığı elektrik bedelini faturaya, meskenlerde 39,2701 krş olarak yansıtıyor.

Yani, 1kWh’lık her tüketimde enerji şirketlerinin cebine doğrudan 39,2701-15,4894=23,7807 krş giriyor. Başka bir ifadeyle enerji dağıtım şirketleri kamudan, yani halkın varlıklarıyla kurulan ve faaliyetini sürdüren şirketlerden, 15,4894 krş’a aldığı elektriği halka 23,7807 krş zam yaparak satıyor.

Dağıtım şirketleri ayrıca meskenler için 21,2381 krş’lik dağıtım bedeli de ekliyor ve böylece 1 kWh’lık elektrik bedeli 60,5082 krş’ye çıkıyor.

Ardından, halka 39,2701 krş yapılan elektrik bedelinin %2’si TRT fonu, %1’i enerji fonu, %5’i Belediye Tüketim Vergisi(BTV) olarak hesaplanıyor, yani sırasıyla 0,7854 krş, 0,3927 krş ve 1,9635 krş vergi bedelleri elektrik bedeline ekleniyor.

Böylelikle dağıtım şirketlerinin ihyası için eklenen bedellerle 60,5082 krş’ye çıkan 1 kWh’lık elektrik bedeli vergi ve fonlarla 63,6498 krş olur.

Son olarak bu toplam bedele %18 KDV yani 11.4569 krş eklenir, 1 kWh elektrik bedeli 75,1067 krş’ye yükselir.

Özel, yandaş elektrik dağıtım şirketleri, yine kendilerinin iktidar eliyle yağmaladıkları vergi/fon bedelleriyle birlikte, 15,4894 krş’a aldıkları 1 kWh elektriği 75,1067 krş tutarında faturalandırarak halka satmış olur.

Buna da bir kez daha halkın elektrik faturalarıyla soyulması denir!

Politeknik